[BtcByte][31/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 4-6% hằng ngày - Min Dep 10$ - Min Pay 1$ - Thanh toán Instant [BtcByte][31/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 4-6% hằng ngày - Min Dep 10$ - Min Pay 1$ - Thanh toán Instant

BtcByte là site HYIP là site HYIP khá ấn tượng ra mắt ngày 31/08/2016. Hãy cùng Tekzoom.Net điểm qu...

Read more »

[Arbitragery Limited][30/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 4%-8% hằng ngày - Min Dep 10$ - Thanh toán Instant - Hoàn vốn đầu tư [Arbitragery Limited][30/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 4%-8% hằng ngày - Min Dep 10$ - Thanh toán Instant - Hoàn vốn đầu tư

Arbitragery Limited là trang HYIP thiết kế khá ấn tượng và bắt mắt, các gói lãi cũng hấp dẫn mà lại ...

Read more »

[Finalways Limited][30/08/2016] Đầu tư an toàn - Lãi theo dự án đầu tư - Chấp nhận thanh toán nhiều cồng(Kể cả Bank, Paypal) - Hoàn vốn đầu tư [Finalways Limited][30/08/2016] Đầu tư an toàn - Lãi theo dự án đầu tư - Chấp nhận thanh toán nhiều cồng(Kể cả Bank, Paypal) - Hoàn vốn đầu tư

Finalways Limited là một dự án đầu tư khá ấn tượng khi mà các gói lãi khá đa dạng, nó phụ thuộc vào...

Read more »

[BitFinest] [29/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 0.15% - 0.21% hằng giờ (3.6% - 5.04% hằng ngày) - Min Dep 0.001 BTC - Min Pay 0.0001 BTC - Thanh toán Instant - Hoàn vồn đầu tư [BitFinest] [29/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 0.15% - 0.21% hằng giờ (3.6% - 5.04% hằng ngày) - Min Dep 0.001 BTC - Min Pay 0.0001 BTC - Thanh toán Instant - Hoàn vồn đầu tư

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời khi phát hiện ra một site HYIP cực hấp dẫn để anh em đầu tư. Site n...

Read more »

[Bitaisal Enterprise LTD][29/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 3%-5% hằng ngày - Min Dep 10$ - Thanh toán Instant - Hoàn vốn đầu tư [Bitaisal Enterprise LTD][29/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 3%-5% hằng ngày - Min Dep 10$ - Thanh toán Instant - Hoàn vốn đầu tư

Bitaisal Enterprise LTD là site HYIP khá ấn tượng với việc cho hoàn vốn đầu tư khi hết chu kỳ lãi (...

Read more »

[Viva Business] [23/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 2.5% - 5% hằng ngày cho tới khi đủ 150% lãi - Min Dep 10$ - Min Pay 1$ - Thanh toán Instant [Viva Business] [23/08/2016] HYIP - PAY - Lãi 2.5% - 5% hằng ngày cho tới khi đủ 150% lãi - Min Dep 10$ - Min Pay 1$ - Thanh toán Instant

Viva Business là một site HYIP khá đặc biệt bởi cách chia lãi theo % hằng ngày nhưng đều kết thúc c...

Read more »
 
 
 
Top