Menu
trading7club.com
Buy banner here for $80/week - Only 1 slot
 
Buy banner here for $75/week
winza.cc cooldino.io hyipola.com
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Building backlinks and monitoring your ranking is highly important in this era of Internet marketing, I have compiled a list of free seo tools that are either free or have a free trial available.

Backlink Building & Checking Tools

 • Licorne AIO (Trial) – You can download a 5-Day Trial of this extremely useful backlink building tool, it really stacks up closely against Ultimate Demon, SENuke XCR and XRummer, In many ways it exceels all of those tools combined.
 • RankSignals – Simple and clean interface, they also have a great Chrome Plugin that you can use to instantly check a site’s PageRank, Unique & Total Backlinks and the Alexa rank.
 • OpenSiteExplorer – Owned by MOZ, opensiteexplorer is a great way to check your Domain & Page Authority, Total Backlinks and nice list of the Anchor text, and the linking page’s page & domain Authority
 • aHrefs – Gives you a lot of information, but sadly you have to pay to get some of the more interesting details about your domain.
 • MajesticSEO – Useful for checking how many backlinks you’ve got, but other than that, the free version of MajesticSEO is not that impressive.

 

Social Media Tools and Services

 • CoolSocial – Great way to quickly check how your social network presence is going.
 • BuzzBundle (Trial)- This insanely powerful tool gives you the ability to interact with forums, Twitter, Facebook and blog comments all from one place, this way you don’t have to waste time searching for places to comment.

 

SERP Rank Checking Tools

 • RankTracker (Trial) – This tool is one of my personal favorites, you give it your url, then you can choose between a plethora of search engines and put in your keywords, and then it goes out to each one and fetches your search engine position

 

Xây dựng backlinks và theo dõi xếp hạng của bạn là rất quan trọng trong thời đại của tiếp thị Internet, tôi đã biên soạn một danh sách các công cụ seo miễn phí là miễn phí hoặc dùng thử miễn phí có sẵn.


Backlink Xây dựng & Công cụ kiểm tra

 • Licorne AIO (Trial) - Bạn có thể tải về một Trial 5 ngày của công cụ xây dựng backlink cực kỳ hữu ích này, nó thực sự ngăn xếp lên chống lại chặt chẽ cuối cùng Demon, Senuke XCR và XRummer, Trong nhiều cách nó exceels tất cả những công cụ kết hợp.
 • RankSignals - Giao diện đơn giản và sạch sẽ, họ cũng có một Chrome Plugin tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra ngay lập tức PageRank của một trang web, Unique & Total Backlinks và xếp hạng Alexa.
 • OpenSiteExplorer - Thuộc sở hữu của MOZ, opensiteexplorer là một cách tuyệt vời để kiểm tra tên miền & Page Authority, Total Backlinks của bạn và danh sách tốt đẹp của văn bản Anchor, và các trang liên kết của trang & miền Authority
 • aHrefs - Cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin, nhưng đáng buồn là bạn phải trả tiền để có được một số chi tiết thú vị về tên miền của bạn.
 • MajesticSEO - hữu ích cho việc kiểm tra có bao nhiêu backlinks bạn đã có, nhưng khác với đó, phiên bản miễn phí của MajesticSEO mà không phải là ấn tượng.


 
Công cụ và dịch vụ truyền thông xã hội

 • CoolSocial - Cách tuyệt vời để nhanh chóng kiểm tra như thế nào hiện diện mạng xã hội của bạn đi.
 • BuzzBundle (Trial) - công cụ điên cuồng mạnh mẽ này cung cấp cho bạn khả năng tương tác với các diễn đàn, Twitter, Facebook và blog ý kiến ​​tất cả từ một nơi, cách này bạn không cần phải lãng phí thời gian tìm kiếm nơi để bình luận.


 
SERP Đánh giá Kiểm tra cụ

 • RankTracker (Trial) - Công cụ này là một trong những mục yêu thích cá nhân của tôi, bạn cung cấp cho nó địa chỉ của bạn, sau đó bạn có thể lựa chọn giữa rất nhiều các công cụ tìm kiếm và đưa vào từ khoá của bạn, và sau đó nó đi ra cho mỗi người và lấy vị trí công cụ tìm kiếm của bạn


Post a Comment Blogger

 
Top