Menu
trading7club.com
Buy banner here for $80/week - Only 1 slot
 
Buy banner here for $75/week
venture-avenue.com winza.cc hyipola.com
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Trong vài giờ qua có rất nhiều bạn bị Paypal giữ tiền nhận từ Quiz để điều tra, vì vậy mình viết bài này để giúp đỡ các bạnd đẩy nhanh tiến độ điều tra của Paypal.
Bạn nào nhận được email tương tự như bên dưới từ Paypal thì nên vào phần Contact Us của Paypal (hoặc gửi tới bất kỳ email nào của Paypal mà bạn biết), viết cho họ mail nội dung như sau:

Mail từ Paypal: http://tny.cz/89ae458c

Mẫu mail cho Paypal:
Hi,
I don’t sell anything, and Quiz Group International Inc. ( support@quizgroup.com), called Quiz, doesn’t buy anything from me.
I own some Youtube channels, and Quiz shows Google’s ads on my videos, that’s how I make money.
Back to the payment with transaction ID xxx <lấy ID giao dịch trong email từ Paypal điền vào đây>, that’s my Youtube earnings, Quiz get paid from Google, and then send money to my Paypal account, and I believe that transaction was made by Quiz. Please release my payment and restore my Paypal account.
Thank you,
<ký tên>
Lưu ý:
– Nên đính kèm hình chụp thu nhập trong dashboard của Quiz, gửi cho Paypal.
– Tiếng Anh mình có hạn nên có thể sẽ có vài sai sót trong câu chữ.
– Bạn nên biến tấu chứ ko nên copy 100% mẫu trên.
– Cách gửi mail: login vào PP, bấm Contact Us > Email Us, chọn như hình rồi viết nội dung và gửi:


Post a Comment Blogger

 
Top