Menu
trading7club.com
Buy banner here for $80/week - Only 1 slot
 
Buy banner here for $75/week
winza.cc cooldino.io hyipola.com
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Kiếm tiền với beansurvey - Kiếm tiền bằng việc trả lời khảo sát trực tuyến
Tham gia khảo sát cùng BEAN Survey, bạn sẽ có cơ hội:
https://www.blogger.com/Tham%20gia%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20c%C3%B9ng%20BEAN%20Survey,%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20c%C3%B3%20c%C6%A1%20h%E1%BB%99i:%20%20%20Nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ngay%20nh%E1%BB%AFng%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%20x%E1%BB%A9ng%20%C4%91%C3%A1ng:%20th%E1%BA%BB%20c%C3%A0o%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i,%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20c%E1%BB%95ng%20thanh%20to%C3%A1n%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20B%E1%BA%A3o%20Kim%20baokim.vn,%20voucher%20mua%20s%E1%BA%AFm%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B9ng%20nhi%E1%BB%81u%20ph%E1%BA%A7n%20qu%C3%A0%20h%E1%BA%A5p%20d%E1%BA%ABn%20kh%C3%A1c.%20%20%20%20%20%20%C4%90%C3%B3ng%20g%C3%B3p%20cho%20s%E1%BB%B1%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20th%C3%B4ng%20qua%20nh%E1%BB%AFng%20g%C3%B3p%20%C3%BD%20t%E1%BB%9Bi%20nh%C3%A0%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t,%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5,%20g%C3%B3p%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20cu%E1%BB%99c%20s%E1%BB%91ng%20t%E1%BB%91t%20%C4%91%E1%BA%B9p%20h%C6%A1n. Nhận được ngay những phần thưởng xứng đáng: thẻ cào điện thoại, tài khoản cổng thanh toán điện tử Bảo Kim baokim.vn, voucher mua sắm điện tử cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.
Đóng góp cho sự phát triển chất lượng hàng hóa và dịch vụ thông qua những góp ý tới nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.Cách tính điểm cho thành viên:
1 ĐẬU = 100 đồng

https://www.blogger.com/Tham%20gia%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20c%C3%B9ng%20BEAN%20Survey,%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20c%C3%B3%20c%C6%A1%20h%E1%BB%99i:%20%20%20Nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ngay%20nh%E1%BB%AFng%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%20x%E1%BB%A9ng%20%C4%91%C3%A1ng:%20th%E1%BA%BB%20c%C3%A0o%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i,%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20c%E1%BB%95ng%20thanh%20to%C3%A1n%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20B%E1%BA%A3o%20Kim%20baokim.vn,%20voucher%20mua%20s%E1%BA%AFm%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B9ng%20nhi%E1%BB%81u%20ph%E1%BA%A7n%20qu%C3%A0%20h%E1%BA%A5p%20d%E1%BA%ABn%20kh%C3%A1c.%20%20%20%20%20%20%C4%90%C3%B3ng%20g%C3%B3p%20cho%20s%E1%BB%B1%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20th%C3%B4ng%20qua%20nh%E1%BB%AFng%20g%C3%B3p%20%C3%BD%20t%E1%BB%9Bi%20nh%C3%A0%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t,%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5,%20g%C3%B3p%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20cu%E1%BB%99c%20s%E1%BB%91ng%20t%E1%BB%91t%20%C4%91%E1%BA%B9p%20h%C6%A1n.

Các bạn thu hoạch đạt mức 500 đậu sẽ có cơ hội nhận được phần quà trị giá 50,000 đồng

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký qua ba bước đơn giản để trở thành thành viên của BEAN Survey
  • Đăng ký: 10 đậu
  • Hoàn thiện thông tin cá nhân: 40 đậu

Giới thiệu
Bất cứ thành viên có tài khoản BEAN Survey đều có thể giới thiệu bạn bè
  • Được 10 đậu cho mỗi người bạn đăng ký thành công
  • Thêm 20 đậu nếu người bạn đó hoàn thiện 4 khảo sát hồ sơ của họ

khảo sát công khai
Bất cứ thành viên có tài khoản BEAN Survey đều có cơ hội tham gia.
Từ 1 - 20 câu hỏi
  • Được từ 1 - 20 đậu

khảo sát riêng tư
Chỉ dành cho những thành viên được BEAN Survey gửi thư mời làm khảo sát
  • Được từ 1 - 50 đậu (bao gồm cả đậu thưởng)

khảo sát đặc biệt
Chỉ áp dụng cho thành viên được BEAN Survey gửi thư mời làm khảo sát
Từ 1 - 40 câu hỏi
  • Được từ 1 - 300 đậu (bao gồm cả đậu thưởng)
Ngoài ra, BEAN Survey còn có những danh hiệu cho những thành viên chăm chỉ, xứng đáng:


Cách đổi đậu lấy quàĐậu thu hoặc được có thể đổi ra các hình thức sau: thẻ điện thoại, tiền mặt qua cổng ngân lượng, voucher mua sắm và nhiều phần quà hấp dẫn.

https://www.blogger.com/Tham%20gia%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20c%C3%B9ng%20BEAN%20Survey,%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20c%C3%B3%20c%C6%A1%20h%E1%BB%99i:%20%20%20Nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ngay%20nh%E1%BB%AFng%20ph%E1%BA%A7n%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%20x%E1%BB%A9ng%20%C4%91%C3%A1ng:%20th%E1%BA%BB%20c%C3%A0o%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i,%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20c%E1%BB%95ng%20thanh%20to%C3%A1n%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20B%E1%BA%A3o%20Kim%20baokim.vn,%20voucher%20mua%20s%E1%BA%AFm%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B9ng%20nhi%E1%BB%81u%20ph%E1%BA%A7n%20qu%C3%A0%20h%E1%BA%A5p%20d%E1%BA%ABn%20kh%C3%A1c.%20%20%20%20%20%20%C4%90%C3%B3ng%20g%C3%B3p%20cho%20s%E1%BB%B1%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20th%C3%B4ng%20qua%20nh%E1%BB%AFng%20g%C3%B3p%20%C3%BD%20t%E1%BB%9Bi%20nh%C3%A0%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t,%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5,%20g%C3%B3p%20ph%E1%BA%A7n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20cu%E1%BB%99c%20s%E1%BB%91ng%20t%E1%BB%91t%20%C4%91%E1%BA%B9p%20h%C6%A1n.


I. ĐỔI ĐẬU SANG THẺ ĐIỆN THOẠI

  Có 2 đợt: • Đợt 1 từ ngày 6 đến ngày 20 hàng tháng

• Đợt 2 từ ngày 21 đến ngày 5 tháng tiếp theo
Xác Nhận việc đổi điểm
  BEAN Survey sẽ xác nhận việc đổi điểm với thành viên đăng kí bằng điện thoại vào ngày 25 (đợt 1) hoặc ngày 10 (đợt 2)
Nhận Mã Thẻ Cào
Thành viên nhận mã thẻ cào qua email vào ngày 30 hoặc 31 (đợt 1) hoặc ngày 15 (đợt 2) Tối thiểu một lần đổi 500 đậu (=50,000VNĐ)
Tối đa một tháng đổi 5,000 đậu (=500,000VNĐ)
II. ĐỔI ĐẬU QUA CỔNG THANH TOÁN TMĐT Bảo Kim

  Thành viên đăng ký đổi điểm: Mỗi đợt đăng kí diễn ra từ ngày 21 đến ngày 20 tháng tiếp theo
Xác Nhận việc đổi điểm
  BEAN Survey xác nhận đăng ký từ thành viên qua điện thoại đến hết ngày 25 của tháng
Nhận tiền bảo kim
Thành viên nhận tiền vào tài khoản Bảo Kim vào ngày 30 hoặc 31 của tháng Tối thiểu đổi 500 đậu (=50,000VNĐ)
Tối đa một tháng đổi 5,000 đậu (=500,000VNĐ)

III. ĐỔI ĐẬU Thành voucher mua sắm điện tử
Hệ thống BEAN Survey đang hoàn thiện và sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất.
Lưu ý chung
1) Trong thời gian xác nhận danh sách, BEAN Survey sẽ gửi email cho những thành viên không liên lạc được qua điện thoại. Thành viên vui lòng trả lời email trong thời gian sớm nhất. Nếu quá 72 giờ kể từ thời điểm email xác nhận được gửi đi mà BQT không nhận được hồi âm từ thành viên, đăng ký đổi đậu của thành viên sẽ bị hủy.

2) Mã card thanh toán sẽ được mặc định theo mạng điện thoại của số điện thoại đăng ký thành viên. (Ví dụ mã thẻ Viettel cho thuê bao Viettel, mã thẻ Vina cho thuê bao Vina…)

3) Thành viên cần đăng ký tài khoản Bảo Kim của cá nhân mình, không sử dụng chung tài khoản với người khác. Nếu đăng ký sử dụng chung tài khoản, mọi vấn đề liên quan đến việc tranh chấp quyền lợi cá nhân trong quá trình thanh toán đổi thưởng sang Bảo Kim, BEAN Survey sẽ không chịu trách nhiệm.

4) Trong trường hợp không nhận được email thông báo đổi đậu thành công hoặc email gửi mã thẻ điện thoại từ BQT, xin vui lòng kiểm tra hòm thư SPAM.

5) BEAN Survey sẽ không hỗ trợ giải quyết đối với các trường hợp sau:

• Thành viên không cung cấp chính xác địa chỉ email hay số điện thoại khi đăng ký đổi đậu

• Qua thời hạn tiếp nhận khiếu nại liên quan tới đổi đậu. Thời gian tiếp nhận khiếu nại liên quan tới chuyển đổi đậu là 60 ngày kể từ thời điểm dự tính thành viên nhận được mã số thẻ điện thoại hay điểm qua Bảo Kim

6) Nếu ngày thanh toán đổi thưởng đã thông báo trùng với ngày thứ bảy, chủ nhật, Lễ, Tết hoặc các ngày nghỉ khác của BQT BEAN Survey thì yêu cầu đổi thưởng sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo.

Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ tham gia vào các hình thức làm việc trên mạng, và trong số đó , đơn giản nhất, nhẹ nhàng và hiệu quả nhất có lẽ là Survey và Offers. Nhưng liệu bạn có hiểu rõ về bản chất của Offer và các Survey ( khảo sát) hay không?
Làm Offer có nhiều loại, và điền vào các Survey (khảo sát) cũng là một dạng Offer. 
Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp về Survey và Offers kèm theo lời giải thích :


    1. Off & Survey có thật không , tại sao họ trả tiền cho bạn ?
   Quả thật là có rất nhiều những công ty nghiên cứu thị trường trên thế giới.Những công ty muốn quảng bá sản phẩm thuê họ nghiên cứu thị trường đánh giá sản phẩm hộ , và họ trả tiền cho những công ty này để làm việc đó , những công ty này lại chia lại cho bạn một phần nhỏ lợi nhuận để bạn tham gia đánh giá cho sản phẩm giúp họ , vì thế mà bạn được trả tiền.

    2.Tại sao lại có các công ty chuyên về Offer & Survey ?
   Khi một công ty nung nấu ý định tạo ra sản phẩm hay muốn bạn đánh giá về 1 sản phẩm đã tồn tại của họ ,nếu chỉ để đánh giá về 1 sản phẩm , họ không thể trả nhiều tiền cho bạn, họ buộc phải nhờ đến các công ty nghiên cứu thị trường , công việc của các công ty này là gộp nhiều khảo sát của nhiều công ty vào thành một gói ,lúc đó nếu có 10 công ty cần nghiên cứu thị trường thì giá trị của gói Off & Survey đó lại cao hơn gấp 10 , và cho bạn làm tất cả những Offer & Survey đó, bạn nhận tiền của 10 quảng cáo và khảo sát đó. Số tiền lúc đó lại thành đáng kể.

    3.Bạn sẽ phải làm gì khi tham gia làm Off & Survey ?
   Vì là khảo sát, nên bạn sẽ hoặc đăng kí dùng thử sản phẩm , hoặc nhận xét về 1 sản phẩm nào đó : thuốc giảm béo , đồ ăn , phần mềm …Các cuộc điều tra nói chung khá thú vị và các công ty này đánh giá cao những ý kiến của bạn.

   4.Cách thức làm việc sẽ như nào ?
Bạn đăng kí tham gia 1 trang Offer hay Survey online , nhập vào tên tuổi địa chỉ của bạn, và điều kiện đủ là thông tin về tài khoản của bạn để họ trả tiền cho bạn. Sau khi đăng kí xong bạn sẽ thấy hiện ra một loạt các gói quảng cáo, khảo sát mà nhà quảng cáo đã cung cấp sẵn, những link mời sẽ chứa một liên kết trực tiếp đến nhà khảo sát và bạn chỉ việc thực hiện , điền thông tin và các nhận xét của bạn , nói chung là làm theo yêu cầu của quảng cáo,khảo sát đó , như vậy bạn sẽ được nhận tiền.

    5. Họ sẽ trả cho bạn những gì
   Phần lớn thì là tiền mặt qua các tài khoản thanh toán mà bạn đã đăng kí, có một số nơi họ không trả tiền trực tiếp mà tặng cho bạn những món quà có giá trị :Amazone Gift Card,hàng hóa : Ipod ,đồ chơi,DVD …. ,khi bạn làm tất nhiên sẽ phải tìm hiểu xem họ muốn gì ở bạn và họ sẽ trả cho bạn cái gì.Thường thì những công ty khảo sát đó sẽ cung cấp thông tin về quà tặng hoặc tiền thưởng ngay ở trang chủ website của họ.

    6. Khi tham gia khảo sát, thông tin của bạn sẽ bị đem ra chia nhau và sẽ bị quấy rối ?
   Phần nhỏ các công ty làm ăn uy tín luôn giữ bí mật thông tin về bạn , nhưng hiện có một số trang web không đơn giản chỉ được tính như là công ty quảng cáo trả tiền trực tuyến khảo sát các trang web.Có những trang web sẽ đem bán thông tin về bạn cho người khác , có những trang web biến địa chỉ email của bạn thành một hộp thư rác với đầy đủ các thể loại thư spam. Còn các trang web uy tín gửi mail có mục đích chính đáng và sẽ chỉ gửi email cho bạn nếu có một cuộc khảo sát có sẵn, hoặc nếu có các thông tin quan trọng mà họ cần phải thông báo cho bạn .

   7.Bạn có nên đóng tiền cho họ để được làm việc ?
   Không bao giờ ! Vì tất cả những công ty nghiên cứu thị trường làm ăn nghiêm túc bị cấm thu tiền từ thành viên tham gia , và các bạn luôn có thể tìm các công ty lớn, các tổ chức có uy tín để tham gia , họ không bao giờ bắt bạn đóng xu nào cả.
 
    8. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền và coi nó là nghề nghiệp của bạn ?
   Câu trả lời là bạn có thể coi nó là một nghề kiếm thu nhập thêm nhưng khá đủ để bạn trang trải cuộc sống , không nên coi nó như là sự nghiệp của bạn.Vì nó không có tính ổn định ,bạn có thể kiếm nhiều tiền từ nó nhưng vẫn cần có một công việc ổn đinh.

   9. Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền
   So với bọn nước ngoài thì chả là gì , nhưng khi so với nhu nhập bình quân ở Việt Nam ,số tiền ấy là đáng kể : 1 tháng bạn có thể kiếm 500-1000 $ thậm chí là hơn nếu bạn biết bỏ công sức hợp lí.

    10. Có đáng để bạn bỏ thời gian không ?
Thứ nhất nó đem lại tiền
Thứ hai nó đơn giản
Thứ ba là nó không bó hẹp thời gian .
Trên đây chỉ là một số hiểu biết và nhận định của mình , mong sẽ giúp đỡ cho mọi người.

Post a Comment Blogger

 
Top