Menu
 
gissis.com amadeusbank.com pipbrokers.com roboton.org

DEMO XEM TRÊN PC

 

DEMO XEM TRÊN MOBILE

Phimmoi.net Templates Bloggspot đã tích hợp giao diện Web/wap
hỗ trợ player trên mobile với phiên bản AncPlayer 5.2


Demo Online giao diện Destop
Giao diện Destop

Demo Online giao diện Mobile
Giao diện Mobile

Hướng dẫn cài đặt: Tìm:
var homepageurl = "http://phimmoinet-ancplayercom.blogspot.com/";
thay bằng domain của bạn.

Để sửa các thể loại hiện phim ở trang chủ tìm và thay = nhãn muốn hiện thị
/feeds/posts/default/-/

Chức năng tìm kiếm giao diện PC sử dụng google search tìm
010778579954339160173:yyotp1wuxyk
thay = id google search của bạn. Nếu chưa có vào đây đăng ký https://cse.google.com/cse/?hl=vi

vào blogger tạo 1 trang có tên là Search nôi dung là code google search thay 010778579954339160173:yyotp1wuxyk = id google search của bạn
<style>#adBlock, .gsc-wrapper .gsc-adBlock , .gcsc-branding , .content h1 {display:none}</style><script>
(function() {
var cx = '010778579954339160173:yyotp1wuxyk';
var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true;
gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +
'//www.google.com.vn/cse/cse.js?cx=' + cx;
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();
</script><gcse:search></gcse:search>

Download Templates

Post a Comment Blogger

 
Top