Menu
pantera.ai
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
trontiply.com trx.is axtrader.com monarch.capital
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Thời gian Quiz Group thanh toán, hạn mức thanh toán tối thiệu. Bằng chứng Quiz Group thanh toán. Các hình thức thanh toán được sử dụng trong Quiz Group. Các thắc mắc về thanh toán liên quan đến Youtube network Quiz Group. Đăng kí Quiz Group


1. Hạn mức thanh toán tối thiệu
Điều kiện để nhận được thanh toán từ Quiz Group là số dư trong tài khoản lớn hơn hoặc bằng 5$ . Nếu số dư kiếm được hàng tháng của bạn là ít hơn $ 5, sẽ không có thanh toán và số dư sẽ tích lũy cho đến khi nó vượt quá $ 5, lúc đó bạn sẽ được thanh toán. 
Ví dụ: Số dư thu được của bạn trong tháng 1 là $ 3, vì vậy sẽ không có thanh toán trong tháng 2. Số dư trong tài khoản của bạn vẫn là $ 3, nếu tháng 2 số dư tại khoản của bạn có thêm $ 3 thì việc thanh toán cho bạn sẽ được thực hiện  trong tháng 3 với số tiền là $ 6 ($ 3 cho tháng 1 + $ 3 cho tháng 2).
Khi bạn có nhiều hơn một kênh hoặc số dư thu được hàng tháng của bạn là hơn 5000 $, thanh toán cho bạn có thể được gửi vào những ngày khác nhau. 
Ví dụ: Nếu bạn có nhiều kênh, mỗi kênh có thê sẽ được thanh toán ở những ngày khác nhau trong khoảng từ 20-27 của tháng kế tiếp.

2. Các hình thức thanh toán 

Có 3 hình thức thanh toán được Quiz Group áp dụng là thanh toán qua Paypal, Webmoney và Chuyển khoản qua ngân hàng (điều kiện là số dư lớn hơn $ 100).
Bạn có thể thay đổi cài đặt thanh toán trong mục Payment method, lưu ý là các bạn phải thay đổi trước ngày 10 hàng tháng để Quiz có thê thu thập thông tin thanh toán của bạn. Khi bạn sử dụng thanh toán qua Paypal thì Paypal sẽ thu phí chuyển tiền của bạn từ 2-4% số tiền bạn nhận được ( tháng vừa rồi thì minh nhận được $340 và Paypal thu hơn $ 15 của mình). 
Lưu ý: Khi bạn nhận thanh toán qua Paypal thì tùy thuộc vài tài khoản paypal của bạn thì số tiền của bạn có thể bị tạm giữ đến 21 ngày, có nghĩa là khi Quiz pay cho bạn 1 khoản tiền thì paypal sẽ giữ số tiền đó lại để kiểm tra xem số tiền đó có hợp pháp hay không và khoản tiền đó sẽ ở trang thái Pending. Khi hết thời hạn 21 ngày hoặc có thể sớm hơn thì nó chuyển sang trạng thái Available và bạn có thể sử dụng cũng như chuyển về thẻ ATM, tài khoản ngân hàng.

3. Thời gian thanh toán

Thời gian mà Quiz Group thanh toán cho bạn vào vào ngày 20-27 sau mỗi kết thúc tháng dương lịch và tài khoản của bạn có số dư lớn hơn hoặc bằng $ 5. Có nghĩ là bạn kiếm được $5 trong tháng 1 thì từ ngày 20/2-27/2 bạn sẽ nhận được thanh toán. Trường hợp nếu kênh của bạn bị die thì thanh toán của bạn sẽ được thanh toán vào khoảng 20/3-27/3. Và điều này giúp bạn yên tâm hơn là dù kênh bị Die thì Quiz vẫn pay nhé! Đăng kí Quiz Group

4. Bằng chứng Quiz Group thanh toán

Mình tham gia Quiz Group ngày 2/1/2015 và thu nhập trong tháng 1 đúng hơn là 10 ngày cuối tháng 1 đạt $ 423,81
 
Thống kê doanh thu trên Quiz Group khi trừ đi 20% hoa hồng là $339,1 $0,5 từ 1 kênh khác


Đây là thông báo đã thanh toán

Đây là chi tiết thanh toán mà Quiz gửi cho mình được lưu trên Paypal

Nếu các bạn còn thắc mắc gì về thanh toán từ network Quiz Group thì comment nhé! Đăng kí Quiz Group

Post a Comment Blogger

 
Top