Thursday, December 31, 2015

Khắc phục lỗi hình ảnh không hiển thị trên blogspot do bị nhà mạng chặn

Khắc phục lỗi hình ảnh không hiển thị trên blogspot do bị nhà mạng chặn

Nhà mạng chặn tên miền đuôi blogspot


Thời gian gần đây, khi truy cập vào một số website sử dụng nền tảng blogger, người dùng sẽ không thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào, thay vào đó là những icon báo lỗi như hình dưới đây.Nguyên nhân : có nhiều lý do để dẫn tới việc hình ảnh không hiển thị trên blogger, trong đó chiếm phần lớn là từ các nhà mạng (VNPT chẳng hạn). Bất cứ đối tượng nào đường dẫn có chứa đuôi blogspot.com như tên miền, hình ảnh ... sẽ đều bị chặn

Khắc phục lỗi blogspot không thể hiển thị hình ảnh


- Đăng nhập blogger, tại menu trái chọn Mẫu / Chỉnh sửa HTML
- Tìm đến thẻ đóng </body> và chèn vào sau đó 1 trong 2 đoạn mã sau.

Cách 1 : Sử dụng javascript


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++)
{images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com"); }
//]]>
</script>

Cách 2 : Sử dụng Jquery


<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$("body img").each(function () {$(this).attr("src", $(this).attr("src").replace(/\/[0-9]+(\.bp\.blogspot)?/, "/lh4.googleusercontent")) });
//]]>
</script>

Bạn có thể bỏ dòng đầu tiên nếu thư viện jquery đã từng được khai báo trước đây.


Từ khóa tìm kiếm :

  • khắc phục lỗi hình ảnh không hiển thị trên blogspot
  • blogger không hiển thị hình ảnh do nhà mạng chặn
  • blogspot bị nhà mạng vnpt chặn
  • hiển thị ảnh trên blogspot, blogger không được

0 Post a Comment: