Menu
trading7club.com
Buy banner here for $80/week - Only 1 slot
 
Buy banner here for $75/week
venture-avenue.com winza.cc hyipola.com
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Bạn có 2 Fan Page cùng tên, bạn là admin của 2 Page này, bạn có thể gộp 2 page thành 1 page
  1. Truy cập facebook.com/pages/merge
  2. Chọn trang nguồn, Chọn trang đích  (Nên nhớ 2 fanpage phải cùng tên nhé)
  3. Bấm Confirm
Facebook sẽ gộp (merge): likes, ratings, và check-ins vào trang đích.
Tuy nhiên, bài viết, hình ảnh,.. trên trang nguồn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Hướng dẫn chi tiết cách gộp fanpage Facebook

Gộp fanpage giúp bạn có thể thêm được nhiều member cho fanpage, nó sẽ hợp 2 fanpage thành 1. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gộp fangape mới nhất 2016

Để gộp fanpage thành công, trước tiên phải lưu ý rằng các fanpage chỉ có thể gộp 2 fanpage có tên trùng nhau thành 1. Và chức năng này cũng chỉ hiện khi bạn đang có quyền quản trị 2 trang facebook này.

HƯỚNG DẪN GỘP 2 FANPAGE THÀNH 1

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị của 2 fanpage muốn gộp
Bước 2: Chọn Fanpage cần gộp (fanpage này sẽ mất và like sẽ chuyển về fanpage kia)
Bước 3: Click Cài đặt ở phía trên cùng bên phải

Bước 4: Ở phần Gộp trang chọn Chỉnh sửa
Ở phần Gộp trang chọn Chỉnh sửa
Bước 5: Chọn Gộp các trang trùng lặp
Chọn Gộp các trang trùng lặp

Bước 6: Nhập mật khẩu và ấn Tiếp tục
Nhập mật khẩu và ấn Tiếp tục
Bước 7: Chọn trang chuyển like và trang nhận like và ấn Hợp nhất Trang
Chọn trang chuyển like và trang nhận like và ấn Hợp nhất Trang
Bước 8: Sẽ có thông báo hiện lên và hiển thị Fanpage sẽ giữ lại.
Sẽ có thông báo hiện lên và hiển thị Fanpage sẽ giữ lại.
Bước 9: Click Chấp nhận, một bảng thông báo lỗi hiện lên - Không sao bạn quay lại trang quản trị và like sẽ tăng dần đều.
Vậy là bạn đã hoàn thành việc gộp 2 trang fanpage làm một, số like của 2 fanpage sẽ được cộng dồn với nhau.
Nguồn : dangbui.com

Post a Comment Blogger

 
Top