Menu
pantera.ai
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
trontiply.com trx.is axtrader.com monarch.capital
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com

Dưới đây là một bức ảnh dùng để trắc nghiệm IQ của hệ thống IQ quốc tế. Theo đó, số lượng con vật mà bạn nhìn thấy càng nhiều thì IQ của bạn càng cao.

Bạn nhìn thấy được bao nhiêu con vật trong tấm hình này?

Đáp án cho thấy:
Nếu bạn nhìn thấy từ 4 đến 6 con vật, trí tuệ của bạn bình thường thôi!
Nếu bạn nhìn thấy từ 7 đến 9 con vật thì bạn thông minh lắm đấy.
Từ 10 đến 13 con vật, khỏi phải nói là bạn rất thông minh.
Còn bắt đầu từ 14 đến 16 con vật thì... bạn đúng là thiên tài.
Còn đây là hình để kiểm tra:
Chúc mọi người vui!

Post a Comment Blogger

 
Top