Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
TÚT & TOOL SCAN SSH dùng VPS thường.


Bước 1: Download Tool Scan up lên VPS.
-----> Mình thường dùng VPS: https://greencloudvps.com/aff.php?aff=683 - 8$ / tháng

Bước 2: Cài nmap-5.51 ( Có trong tool nhé )

Bước 3: Click và file Scanner.bat . Chú ý mở 5 màn hình nhé!
Sau 1 ngày Scan thì các bạn có được khoảng 1,000,000 IP SSH 100% LOGIN OK
Sau khi có 1,000,000 IP SSH. Các bạn mở Excel lên copy tất cả IP vào 1 cột. Còn cột kia thì điền vào: admin|admin
Ấn Ctrol + C vào ô admin|admin . Ở ô admin|admin giữ phím Shift + End rồi Ctrol + V
Sau khi hoàn thành thì copy tất cả vào file.txt rồi Replace các ô trống đi
Sau khi hoàn thành chúng ta sẽ có file như sau:
IP|admin|admin
Ip2|admin|admin
.....
IPn|admin|admin
Dùng tool Check SSH check trong 1 ngày 1 triệu SSH >> 1000 SSH Fresh


Cập nhật thêm 1 tool scan IP SSH theo quốc gia.
Tcp Port Scanner (Free): http://www.mylanviewer.com/downloads.html

Nguồn Facebook Tonny Hai : https://www.facebook.com/haioption
Mọi thắc mắc về Tuts này hãy liên hệ trực tiếp tại facebook nguồn để được hỗ trợ

Post a Comment Blogger

 
Top