Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
ClickBank và Payoneer đã chính thức hợp tác để cung cấp giải pháp rút tiền toàn cầu rất nhanh chóng và thuận tiện. Nếu bạn đang sử dụng ClickBank mà chưa có tài khoản Payoneer, hãy đăng ký ngay một tài khoản tại đây.

Nhận tiền từ ClickBank về Payoneer

1. Đăng nhập vào tài khoản Clickbank
2. Nhấn vào Account Settings


3. Chọn Payment Information và nhấp vào Edit
ClickBank Edit Payment Information
4. Trong trang Payment Information Editor
– Chọn Direct Deposit
– Bank Country chọn United States
– Điền thông tin tài khoản Payoneer của bạn (bank name là tên ngân hàng US; Account number; Routing Code)
– Account Type chọn Checking
ClickBank Payment Information
5. Cuối cùng nhấn Save Changes và bắt đầu nhận tiền từ ClickBank.

Post a Comment Blogger

 
Top