Friday, April 29, 2016

Hướng nhận nhận tiền từ TeeSpring về tài khoản Payoneer

Hướng nhận nhận tiền từ TeeSpring về tài khoản Payoneer

Teespring hiện nay đã trở thành Partner của Payoneer nên các bạn đã có thể nhận tiền trực tiếp từ Teespring về tài khoản Payoneer rồi.
Các bước yêu cầu nhận tiền về Payoneer như sau:
1. Login vào tài khoản tại Teespring, chọn Select Paid rồi Bank Check

Nếu bạn đang tham gia affiliate tại TeeSpring, hãy đăng ký ngay một thẻ Payoneer tại đây!

2. Forward mail nhận được từ Teespring tới support@teespring.com với nội dung như bên dưới:
Teespring Payoneer Fw Mail
3. Sau một vài ngày Teespring sẽ gửi 1 email tự động như này
Teespring Payoneer Reply
Click vào “this link” để đăng ký bill.com
Điền thông tin tài khoản US (không phải thông tin thẻ Master) tại Payoneer gồm
  • Bank Name: FOB hoặc BOFA tùy tài khoản của bạn
  • Routing Number: 06xxxxxxx (9 số)
  • Bank Account Number: 40xxxxxxxxxxx (13 số)
4. Sau đó thì tiền sẽ tự về bill.com rồi từ bill về Payoneer
5. Những lần sau Select Paid chọn Bank Check , Teespring sẽ tự động gửi về bill rồi về POCHÚ Ý:
*** Cho những ai đăng kí tài khoản mới tại Tee và muốn rút về PO từ Bill: có thể tham khảo hướng dẫn của bạn Thanh Ngoc Nguyen như sau:
jfZHuCp

0 Post a Comment: