Wednesday, May 11, 2016

Hướng dẫn chạy nhiều Jingling - Hitleap tên máy tính và VPS

Hướng dẫn chạy nhiều Jingling - Hitleap tên máy tính và VPS

Có 1 máy tính nối mạng thì chỉ có thể chạy nhiều nhất là 1 chương trình mỗi loại như Jingling - hitleap ...để tăng traffic nhằm mục đích kiếm tiền từ các chương trình như Kiếm tiền - Online đã giới thiệu mà thôi, chạy thêm cái nữa th ìsẽ báo là tool đã đang chạy và không thể chạy được nữa.

Ở đây các bạn hiểu là cách này không chỉ dùng cho mỗi tool Jingling hay Hitleap, mà có thể áp dụng cho tất cả các tool cứng đầu nào mà chỉ cho chạy có một cái trên một VPS hay PC,  Và đặc biệt là fake được ip riêng hết cho từng cái tool Hitleap riêng lẻ.


1. Công cụ thực hiện chạy nhiều Jingling - Hitleap

Các ông cụ cần có, các bạn click vào để download về máy:
  • Sandboxies 3.4.6 <= dùng version cũ này đã có nhiều ưu điểm để work được multiple box.
  • Proxifier 3.2.1 <= cũng có thuốc.
  • Bitvise SSH Client 4.6 <= không cần thuốc. 
  • Hitleap tool hoặc các chương trình khác bạn cần chạy<= download trở trang hitleap.com

2. Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện như sau:
Tạo ra nhiều môi trường riêng biệt bằng Sandboxies và fake ip bằng SSH cho mỗi môi trường đó bằng Proxifier và Bitvise. 
Sau đó run tool Hitleap trong mỗi môi trường (tạm gọi là box trong sandboxies).
Trước hết ta cài đặt cho các chương trình như sau:

1. Setup Sandboxies xong thì tạo ra khoảng vài cái box, khoảng 3 cái ví dụ nha, cái này chắc ai cũng biết cách tạo box.

Tham khảo: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng sandboxie là offer kiếm tiền
Ví dụ có: box1, box2 và box3.


Nếu các các tool yêu cầu phải chạy bằng user Administrator các bạn thực hiện bước sau:
Click phải vào Box1 > Sandbox Settings > Restrictions > Drop Rights > Bỏ check cái dòng "Drop rights from Administrators and ... "

2. Setup Proxifier  (có bản crack trong phần download trên), xong mở Proxifier lên và cấu hình thế như sau để fake ip cho toàn thể cái box đó:

+ Proxy Servers thì add 3 con socks5 này vào:
=> 127.0.0.1:1081
=> 127.0.0.1:1082
=> 127.0.0.1:1083

+ Proxifications Rules: thì sửa 2 cái rules sau cho đi qua socks
=> Default | Any | Any | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1081
=> Localhost | Any | localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1081

+ Menu Profile > Advanced > Services and Other Users... :
=> Checked - Applications run by other user...
=> Checked - Windows services and ....

OK config proxifier và exit hết proxifier.exe đi nha.

3. Setup Bitvise: tìm 3 con ssh live fresh để tạo thành 3 con socks5

=> Mở Bitvise lần 1, login ssh 1 và config ở tab Services: SOCKS/HTTP Proxy forwarding > Enabled > Listen interface: 127.0.0.1 và Listen port: 1081
=> Mở Bitvise lần 2, login ssh 2 và config ở tab Services: SOCKS/HTTP Proxy forwarding > Enabled > Listen interface: 127.0.0.1 và Listen port: 1082
=> Mở Bitvise lần 3, login ssh 3 và config ở tab Services: SOCKS/HTTP Proxy forwarding > Enabled > Listen interface: 127.0.0.1 và Listen port: 1083

4. Setup Hitleap tool như bình thường.
Đăng ký Hitleap : https://hitleap.com/by/eclickmobi
Get Free Traffic

3. Chạy nhiều chương trình 


+ Box1:=> Click phải vào tool Proxifier và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box1".
=> Vào sửa lại Proxifications Rules:
===> Default | Any | Any | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1081
===> Localhost | Any | localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1081
=> Click phải vào tool Hitleap và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box1".

+ Box2:

=> Click phải vào tool Proxifier và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box2".
=> Vào sửa lại Proxifications Rules:
===> Default | Any | Any | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1082
===> Localhost | Any | localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1082
=> Click phải vào tool Hitleap và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box2".

+ Box3:

=> Click phải vào tool Proxifier và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box3".
=> Vào sửa lại Proxifications Rules:
===> Default | Any | Any | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1083
===> Localhost | Any | localhost; 127.0.0.1; %ComputerName% | Any | Proxy Socks5 127.0.0.1:1083
=> Click phải vào tool Hitleap và chọn "Run Sandboxed", sau đó Sandboxies nó hỏi chạy với box nào thì chọn "box3".

Trên  đây chỉ ví dụ 3 box thôi, vps hoặc PC nào mạnh thì làm 10 hay 20 hay 30 box gì đó chạy cho hiệu quả.

0 Post a Comment: