Tuesday, May 10, 2016

TUT đăng ký Google AdSense (None Hosted) thành công thông qua AdMob

TUT đăng ký Google AdSense (None Hosted) thành công thông qua AdMob

Đăng ký Google AdSense (Non Hosted ADsense Account) tại Việt Nam được kiểm duyệt khá gắt gao. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng đại loại là khó khăn. Trước đây, đã có nhiều TUT đăng ký Google AdSense thành công theo cách lách luật (đăng ký qua YouTube, qua HubPages, …). Tuy nhiên, đa phần các TUT đó đều đã bị Google fix.

Hôm nay, lang thang Internet thấy có share cách đăng ký Google AdSense thành công thông qua YouTube và AdMob nên mạo muội chia sẻ cho anh em nào cần.
Các bạn xem video hướng dẫn và thực hiện để kiếm 1 con GÀ (Google AdSense) mà nuôi nhé! (Phần đăng ký thông qua AdMob ở cuối video).
TUT đăng ký Google AdSense (Non Hosted) thành công thông qua AdMob
LINK YOUTUBE

 
LINK DAILYMOTION


Chúc mọi người thành công!

0 Post a Comment: