Thursday, June 16, 2016

[SCAM]Hướng dẫn Đào Bitcoin với Coince - Một site đầu tư BTC online tiềm năng 60 ngày lịch

[SCAM]Hướng dẫn Đào Bitcoin với Coince - Một site đầu tư BTC online tiềm năng 60 ngày lịch

SCAM - NGƯNG ĐẦU TƯ

Coince là một site đầu tư dạng HYIP longterm có thể chiến lâu dài, nếu may mắn có thể tồn tại lâu như Comexbrokerage (457 ngày) hay Investfond (739 ngày)hoặc Albionunion (849 ngày)… với mức lãi ngày khoảng 2% và vẫn đang Paying. Riêng Coince mới hoạt động từ ngày 11.01.16 và clix5 quá bận để viết bài dù site này mình đã đầu tư thăm dò ngay khi site ra mấy ngày và banner của Coince đã để trên sidebar của clix5.com từ lúc đó.


Coince.com theo SSL side bar và thông tin của site thì thuộc công ty Power Supplies & Equipment Limited (UK). Coince có thiết kế khá chuyên nghiệp, dedicate server, Scipt GC licenced, SSL Green bar… Một số điểm chính về Coince:
Launch ngày 11.01.2016

Bảo mật: SSL Green bar (Exp :11/09/2017), Norton Secured, McAfee Secure

Công ty Power Supplies & Equipment đăng ký 25/01/2015.

Min thanh toán 0.01$, không giới hạn max thanh toán và không có phí thanh toán

Min đầu tư 10$ max 500000

Thanh toán manual trong 12hrs

Cổng thanh toán chấp nhận: PM, Payeer, BTC và Bankwire
Duy nhất 1 plan 2% trong 60 ngày lịch (7ngày/tuần-kể cả T7, CN)
Mỗi ngày Coince thanh toán khoảng $200K với hơn 9.000 giao dịch mỗi giờ, lượng thành viên ước tính khoảng 110K (Alexa 34.269)
Khi bạn đăng ký thì usernamce của bạn bắt đầu bằng chữ C với 7 số dạng C1234567 gửi về e-mail để log-in và hãy nhớ mã PIN code vì khi rút tiền sẽ cần dùng.

Link đăng ký qua bannercủa coince phía trên hoặc link:

Coince - Bitcoin Investment Solution
Diễn đàn MMO thảo luận và post bằng chứng thanh toán từ Coince:TalkGold | DreamTeamMoney | MoneyMakerGroup | MMGP | RusMMG | InvesToday
Proof dep từ Clix5
https://coince.com/?u=C2890680

 
Cuối cùng chúc các bạn đào thật nhiều Bitcoin