Tuesday, June 21, 2016

Hướng dẫn đầu tư Bitcoin với GETHELP.WORKS - SÂN CHO NHẬN CHẠY AUTO LÃI TĨNH 100% - 130%

Hướng dẫn đầu tư Bitcoin với GETHELP.WORKS - SÂN CHO NHẬN CHẠY AUTO LÃI TĨNH 100% - 130%


SÂN CHO NHẬN CHẠY AUTO LÃI TĨNH 100% - 130%

GETHELP.WORKS là một cộng đồng toàn cầu duy nhất dựa trên sự trung thực và tin cậy giữa những người tham gia trong việc giúp đỡ lẫn nhau. Các đóng góp sử dụng Bitcoin mà là dựa trên peer to peer nền tảng giao dịch.


Với GETHELP.WORKS mỗi người tham gia có cơ hội bình đẳng để xây dựng sự giàu có của mình và thực hiện ước mơ của họ trở thành sự thật.

★ 100% TĂNG TRƯỞNG
✔ Tăng trưởng hàng ngày.
✔ Có sẵn cho rút vào mỗi thứ Hai.
✔ PH của $ 20-800 = 100% mỗi tháng
✔ PH của $ 810-10.000 = 130% mỗi tháng

★ GIỚI THIỆU THƯỞNG
✔ giới thiệu thưởng trực tiếp là 7%
✔ Không cần phải chờ 15-20 ngày
✔ Cần pH bất kỳ số tiền để có được tiền thưởng giới thiệu.
✔ rút hàng ngày

★ MANAGER THƯỞNG
✔ 5% tiền thưởng ngay lập tức cho PH từng quản lý người tham gia '
✔ Không cần phải chờ 15-20 ngày
✔ Cần pH $ 300 hoặc nhiều hơn và 10 người dòng đầu tiên (bất kỳ số tiền) để có được tiền thưởng của người quản lý.
✔ rút hàng ngày
Cấp 2 = 4%
Level 3 = 3%
Level 4 = 2%
Level 5 = 1%
Level 6 = 0.1% không giới hạn

★ EXECUTIVE THƯỞNG
✔ tiền thưởng một lần
✔ $ 1000 - 1000 các thành viên trong nhóm của bạn (300 trong dòng 1 của bạn)
✔ $ 10.000 - 10.000 thành viên trong nhóm của bạn (600 trong dòng 1 của bạn)
✔ $ 100.000 - 100.000 thành viên trong nhóm của bạn (5000 trong dòng 1 của bạn)

★ CUNG CẤP HELP (PH)
Sau khi tạo yêu cầu PH mỗi người tham gia có 14 phút để trả nó. Nếu bạn không trả tiền trong vòng 14 phút - không lo lắng. Tài khoản của bạn sẽ không bị chặn. Bạn chỉ cần tạo yêu cầu PH mới và bạn sẽ được chỉ định một địa chỉ Bitcoin để gửi tiền.

★ GET HELP (GH)
✔ Max GH 3000 $ mỗi 24 giờ
✔ Nhận tiền trong vòng 24 giờ để ví Bitcoin của bạn!

★ RE-CAM KẾT
✔ Trước Nhận Trợ giúp, Re-cam kết của cùng một số tiền hoặc hơn PH trước
✔ Re-cam kết bất kỳ ngày nào
Nếu bạn sẽ không làm cho một recommitment của chính mình, sau 30 ngày hệ thống sẽ làm cho nó tự động cho bạn (số tiền tương tự như PH trước đó) và bạn sẽ có thể để Nhận Trợ giúp tăng trưởng của bạn! Cứ mỗi 30 ngày nó sẽ làm cho một recommitment tự động cho bạn. Vì vậy, nếu bạn không có kinh phí bổ sung mà bạn vẫn sẽ có thể để Nhận Trợ giúp!

★ TỰ ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH XÁC NHẬN (ACP)

✔ tất cả PH / yêu cầu GH tự động xác nhận bởi mạng lưới Bitcoin và không có cơ hội cho phiếu giả mạo hoặc các liên kết từ chối

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ ĐẶT LỆNH PH CHO ĐI :
 
Nhấp vào link đăng ký : 
 
 
https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn

https://gethelp.works/?ref=regvn
 
Nguồn : SSmoney
Đầu tư online luôn tiềm ẩn rủi ro, vì thế chỉ đầu tư trong phạm vi tài chính của bạn cho phép mà thôi.

http://bitsrapid.com/?refid=186150
 
GOOD LUCK ALL!
 
Cuối cùng chúc các bạn đào thật nhiều Bitcoin

0 Post a Comment: