Wednesday, June 15, 2016

Hướng dẫn sử dụng video làm ảnh đại diện Facebook

Hướng dẫn sử dụng video làm ảnh đại diện Facebook


Hướng dẫn sử dụng video làm ảnh đại diện Facebook
Yêu cầu Iphone đã jailbreak
Bước 1: vào Cydia nhấn Sources, Edit, Add sau đó nhập Sources repo.xarold.com nhấn Add Anyway đợi nó realoading data rồi nhấn Return to Cydia 
Bước 2 : Giờ vào Search tìm Facebook Profile Video nhấn Install, rồi nhấn Confirm đợi Reloading data nhấn Restart SpringBoard
Vậy là ok giờ bạn chỉ cần vào App Facebook để lấy video làm ảnh đại diện thôi, videos dưới 10s thôi nhé...
Nguồn : Ceo Minh Điền

0 Post a Comment: