Wednesday, June 15, 2016

Quản lý hàng trăm tài khoản facebook trên cùng 1 trình duyệt ?

Quản lý hàng trăm tài khoản facebook trên cùng 1 trình duyệt ?

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn quản lý nhiều tài khoản facebook trên một trình duyệt với extensions Swap My Cookies

 
Đầu tiên các bạn tải nó về tại đây: Swap My Cookies
Chọn Add to Chrome

Sau đó chọn Add extension
 
 
 
Đợi tải xong bạn sẽ thấy hiện ra trang này
 
Với mỗi Profiles bạn có thể đăng nhập tài khoản facebook, bạn có thể thêm Profile bao nhiều tùy ý

Để chuyển đổi giữa các tài khoản bạn chọn ở đây
 
 
Nguồn : CEO Minh Điền

0 Post a Comment: