Wednesday, June 29, 2016

Tools tạo backlink cho video YouTube tự động

Tools tạo backlink cho video YouTube tự động

Có nhiều backlink giúp việc SEO video YouTube lên TOP nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu bị backlink YouTube bằng tay sẽ tốn rất nhiều thời gian của bạn. Vì thế, việc tạo backlink YouTube tự động là điều mà rất nhiều người quan tâm. YouTube video backlink generator 700+ là tools giúp bạn làm việc đó “dễ như trở bàn tay”.


Tools tạo backlink cho video YouTube tự động với YouTube video backlink generator 700+
Trước tiên, bạn truy cập vào link :  http://masspings.com/youtube-video-backlink-generator
Bạn điền thông tin theo hướng dẫn:
  • ID-YouTube-Video: bạn điền ID video cần đi backlink vào.
  • Your YouTube Keywork: từ khoá cần đi backlinks.
  • Choose number of backlinks: Chọn số backlinks cần đi.
Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn click vào nút “Start Backlinking” để tools bắt đầu thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

0 Post a Comment: