Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
03/08/2016 - SCAM, NGƯNG ĐẦU TƯ
[Aimbtc] - PAY - 0.12% hằng giờ - 2.88% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu : 0.001 BTC - Thanh toán tối thiểu : 0.0001 BTC - Rút vốn mọi lúc


Đăng ký AimBTC: Tại đây
AimBTC
Đặc điểm của AimBTC
:
Ngày chính thức hoạt động : 27.07.2016
- Ngôn ngữ của site : Tiếng Anh
- Chấp nhận thanh toán : BitCoin [BTC]
- Thanh toán : Rút mọi lúc trong một nốt nhạc và không giới hạn lần rút
- Hoa hồng thành viên : 5%
- Không tốn phí khi thanh toán
- Đầu tư tối thiểu : 0.001 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.0001 BTC
- Hoàn trả vốn : Mọi lúc -5%
Gói lãi đầu tư:
- 0.12% hằng giờ -  [ 2.88% hằng ngày]
Đầu tư của tôi :
Đầu tư lần đầu | Lịch sử giao dịch : 0.1 BTC = 65.23 USD | VIEW
Ngày đầu tư: 2016-07-27 15:04:03
Proof (Bằng chứng thanh toán)
http://aimbtc.com/?ref=aim558287
Lưu ý quan trọng :
  • Ngay khi bạn đăng ký thành công tài khoản bạn phải nhớ user đăng nhập tài khoản. User AimBTC có dạng : aim558287
  • Khi đăng nhập tài khoản lần đầu bạn phải điền ví BTC của bạn vào ngay lập tức để cập nhật thông tin thanh toán, giúp cho việt rút tiền về không bị Pending do chưa nhập ví BTC. Bạn làm như hình bên dưới.
Từ Menu tài khoản của bạn, nhấn "Edit Profile", nhập password cũ hay tạo mới cũng được, nhập ví BTC của bạn và nhấn "Update Infomation"

http://aimbtc.com/?ref=aim558287

Cuối cùng chúc các bạn may mắn!
AimBTC

Post a Comment Blogger

 
Top