Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
15.09.2016 - SCAM

[Bitbiz] - HYIP BTC - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán tối thiểu 0.001 BTC, 0.12% - 0.18% hàng giở, Rút vốn được

Đăng ký BitBizLimited: Tại đây
Đặc điểm của Bitbiz :
Sau khi đăng ký bạn cần điền ví BTC của bạn vào và nhấn nút "Save"!
https://bitbiz.limited/?ref=regvn


- Sau khi "ADD FUNDS" để nạp tiền vào tài khoản, bạn muốn đầu tư thì đợi tiền từ Add Funds vào bạn nhấn tiếp "Make Deposit" xác nhận đầu tư Bitcoin

https://bitbiz.limited/?ref=regvn

https://bitbiz.limited/?ref=regvn

https://bitbiz.limited/?ref=regvn
Từ ví BTC của bạn, bạn nhấn nút gửi vào địa chỉ ví BTC của Bitbiz số tiền bạn muốn đầu tư. Bạn đợi 20-30 phút thì tiền sẽ chuyển thành công và tiền sẽ nhảy lên Balance của bạn trên Bitbiz.
Sau khi thấy tiền nổi trên tài khoản, bạn muốn đầu tư bạn nhấn vào mục Make Deposit và làm theo hướng dẫn
https://bitbiz.limited/?ref=regvn

Bạn điền số tiền bạn muốn đầu tư (số tiền mà bạn đã Add Funs từ trước) và nhấn nút "Add"

https://bitbiz.limited/?ref=regvn

Click "OK" là quá trình đầu tư hoàn thành

https://bitbiz.limited/?ref=regvn


Hướng dẫn rút vốn tại Bitbiz.
Bạn chỉ có thể rút vốn sau 24h bạn kích hoạt Deposit. Để rút vốn bạn zô mục "Deposit", chọn rút vốn đầu tư gói nào thì nhấn vào "Active"


https://bitbiz.limited/?ref=regvn
Chọn số tiền cần rút và nhấn "Without"

 
https://bitbiz.limited/?ref=regvn

Bạn nhấn "OK" xác nhận thì bạn sẽ được rút vốn. Thời gian hoàn trả vốn trong khoảng 24h, và bạn mất một khoản phí là 10%.

https://bitbiz.limited/?ref=regvn- Site hoạt động vào 18h ngày 26-7-2016
- Ngôn ngữ của site: Tiếng Nga | Tiếng Anh
- Chấp nhận thanh toán : BitCoin [BTC]
- Thanh toán : Đặt lệnh thanh toán, rút tức thì trong một nốt nhạc. Rút bao nhiêu lần trong ngày đều được
- Hoa hồng thành viên : 10%-4%
- Không mất phí khi thanh toán
- Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.001 BTC
- Trả lại tiền đầu tư : Mọi lúc -10%

Các gói lãi :
- 0.12% Hằng giờ  - Hằng ngày 2.88%
- 0.14% Hằng giờ - Hằng ngày 3.36%
- 0.18% Hằng giờ - Hằng ngày 4.32%
Đầu tư của tôi :
Tổng số đầu tư | Lịch sử thanh toán : 0.15 BTC = 97.05 USD | VIEW
Ngày đầu tư : 2016-07-26 11:19:36

Proof ( Bằng chứng thanh toán ) :

https://bitbiz.limited/?ref=regvn

https://bitbiz.limited/?ref=regvn


 
Top