Wednesday, July 6, 2016

[HIYP] Đầu tư Bitcoin với Bitcoremining - Mining BTC with Bitcoremining - Miễn phí 50GH

[HIYP] Đầu tư Bitcoin với Bitcoremining - Mining BTC with Bitcoremining - Miễn phí 50GH

Hôm nay Tekzoom.Net sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư Bitcoin với trang Bitcoremining như sau : 1. Đôi nét về Bitcoremining

  • Bitcoremining là một đạng đào bitcoin
  • Khi tham gia các bạn được miễn phí 50GH/s thuộc SHA-256 Hashrate
  • Min rút 0.001BTC
  • Thanh toán tức thì và rút hàng ngày
  • Hưởng 15% từ ref đầu tư
2. Hưỡng dẫn đào Bitcoreming
a. Đăng ký thành viên
Click vào link và hoàn thành biểu mẫu yêu cầu. Sau đó vào email và kích hoạt tài khoản
b. Hưỡng dẫn đào Bitcoin

 
http://bitcoremining.com/r/35905
  http://bitcoremining.com/r/35905
- Đăng nhập vào sẽ có giao diện như thế này
+ Ô màu xanh là: 50GH/s miễn phí
+ Ô tiếp theo là Blance cái này cập nhật sau 24h
+ Ô tiếp theo là số tiền kiếm được từng giây. Nó nhảy liên tục
- Trước tiên các bạn phải cập nhật ví Bitcoin của các bạn
Các bạn vào Profile và cập nhận
- Phí duy trì đối với Bitcoremining
  http://bitcoremining.com/r/35905
- Khi đủ min các bạn vào Withdraw funds
  http://bitcoremining.com/r/35905
- Nếu các bạn mua thêm GH để đào thì vào đây
Các bạn vào Buy Hash
  http://bitcoremining.com/r/35905
+ Sử dụng Promotion này để được bonus
  http://bitcoremining.com/r/35905
+ Chọn continue
  http://bitcoremining.com/r/35905 http://bitcoremining.com/r/35905
Các bạn đăng nhập ví bitcoin và gửi vào địa chỉ yêu cầu. Thời gian để hoàn thành là cần có tối thiểu 3 xác nhận
3. Chơi game
Để chơi được game các bạn cần mua tối thiểu là 50GH/s
  http://bitcoremining.com/r/35905

- Last payment
http://bitcoremining.com/r/35905====> HIYP = Đầu tư mạo hiểm, hãy cân nhắc chơi trong khả năng!


0 Post a Comment: