Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

Hãy đầu tư BTC vào site mới thành lập để có thể ăn lãi tối đa. Hãy tham khảo Mining BTC with Bitinvester


1. Đôi nét về Bitinvester

  • Bitinvester chính thức hoạt động từ ngày 05/07/2016
  • Bitinvester được đăng ký công ty tại UK
  • Min dep 5$ via Bitcoin và PM
  • Rút tiền tức thì và rút hàng ngày
  • Tiền lãi trả theo ngày
  • Lãi đầu tư 10-15% mãi mãi cho mỗi ngày tuỳ gói đầu tư
LƯU Ý :
  • Site này lãi cực cao nên có thể die hoặc SCAM bất kỳ lúc nào (7-10 ngày hoàn vốn)
  • Đầu tư số nhỏ để được trả tiền và tránh rủi ro
  • Đầu tư trong khả năng cho phép
  • HIYP là đầu tư rủi ro nên cân nhắc trước khi chơi!

2. Hưỡng dẫn đầu tư
a. Đăng ký thành viên theo đường link sau :


Click vào link và hoàn thành biểu mẫu yêu cầu và đăng nhập vào site
b. Hưỡng dẫn đầu tư
Có 3 gói cho các bạn chọn
 
https://www.bitinvester.com/?ref=regvn
- Các bạn chọn Make deposit
  https://www.bitinvester.com/?ref=regvn
- Tính toán gói 1
  https://www.bitinvester.com/?ref=regvn
- Sau đó chọn gửi tiền từ cổng nào: Bitcoin và PM
  https://www.bitinvester.com/?ref=regvn
- Chon cổng gửi tiền vào xong. Các bạn đăng nhập vào BTC đê gửi tiền về ví yêu cầu
https://www.bitinvester.com/?ref=regvn
 
Top