Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
SCAM - NGƯNG ĐẦU TƯ

Site HIYP BTC cực hot mới ra mắt ngày 7-7-2016. Tham gia ngay trước khi quá muộn. Hãy cùng Tekzoom.Net điểm qua những thông tin cần thiết nhất nhé!Đặc điểm kho tham gia đầu tư với Grandbit:
- Chấp nhận: BitCoin [BTC]
- Thanh toán : Tự động
- Gói hoa hồng giới thiệu thành viên: 5%-2% -1%
- Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
- Thanh toán tối thiểu tự động khi đủ : 0.0001 BTC
- Trả lại tiền đầu tư : Bất kỳ lúc nào bạn muốn rút tiền đầu tư -10%
Lợi nhuận đầu tư:
- Tứ 3-5%/ngày tuỳ theo gói đầu tư
Đầu tư của tôi :
Tổng vốn đầu tư | Xem lịch sử thanh toán : 0.05 BTC = 30.95 USD | VIEW
Ngày đầu tư : 2016-07-07 21:04:13
https://grandbit.io/?ref=regvn 
Proof (Bằng chứng thanh toán)

https://grandbit.io/?ref=regvn 
 
Top