Tuesday, July 19, 2016

[SCAM][HYIP] Đầu tư BTC với Bitdeposit - Lãi 5% hằng ngày - PAY

[SCAM][HYIP] Đầu tư BTC với Bitdeposit - Lãi 5% hằng ngày - PAY

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
BitDeposit: Đăng ký tại đây
Ngày site bắt đầu hoạt động : 19.07.2016
Đặc điểm :
- Chỉ chấp nhận : BitCoin [BTC]
- Thanh toán: Đặt lệnh thanh toán mọi lúc và pay trong chớp mắt
- Hoa hồng giới thiệu thành viên : 5%
- Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.005 BTC
- Trả lại tiền đầu tư: Mọi lúc -5%
Gói lãi:
- 0.2083% hằng giờ (5% hằng ngày)
Đầu tư của tôi:
Tổng đầu tư | lịch sử giao dịch : 0.1 BTC = 67.13 USD | VIEW
Ngày đầu tư: 2016-07-19 14:17:02
https://bitdeposit.biz/?ref=regvn
Proof (bằng chứng thanh toán):

BitDeposit: Registration
 
- Mình chọn số tiền gửi vào là 0.1BTC và chọn thời gian gửi là 30 ngày. Và tự động site tính toán cho mình

https://bitdeposit.biz/?ref=regvn
- Đăng nhập ví bitcoin gửi vào địa chỉ yêu cầu và chờ 3 xác nhận thì tiền vào tài khoản
  https://bitdeposit.biz/?ref=regvn
Chúc các ban thành công!