Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
numwex.com trontiply.com axtrader.com
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

Cryptofinance là một site đầu tư dài hạn của Autralia với mức lãi trả sau số ngày cố định. Cryptofinance là một site bạn có thể đầu tư lâu dài vì vậy Tekzoom.Net sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư với Cryptofinance.Đăng ký tài khoản đầu tư : Cryptofinance

Đặc điểm của Cryptofinance
- Ra mắt ngày : 07.08.2016
- Chấp nhận đầu tư qua : BitCoin [BTC], Perfect Money [PM], Payeer, AdvCash.
- Thanh toán : Manual (Sau 1-4h)
- Hoa hồng giới thiệu thành viên : 5%
- Không tốn phí thanh toán đối với PM, Payeer, AdvCash. Bitcoin tốn phí từ 0.06$ - 0.07$.
- Đầu tư tối thiểu : 20 $
- Thanh toán tối thiểu : 1 $
- Hoàn vốn đầu tư: Có, Sau khi hết chu kỳ lãi sẽ được hoàn vốn. Nếu muốn rút vốn khi chưa đến hạn thị sau khi đầu tư 24h bạn có thể rút lãi - Phí 50%
- Site có bảo mật Green Bar SSL và các chế độ bảo mật khác.

Các gói lãi của Cryptofinance
- Lãi 23% sau 30 ngày làm việc (1 tuần 5 ngày). ROI 123%. Đầu tư từ 20$ - 50,000$
- Lãi 45% sau 50 ngày làm việc (1 tuần 5 ngày). ROI 145%. Đầu tư từ 100$ - 50,000$
- Lãi 153% sau 90 ngày làm việc (1 tuần 5 ngày). ROI 253%. Đầu tư từ 500$ - 50,000$
- Lãi 228% sau 120 ngày làm việc (1 tuần 5 ngày). ROI 328%. Đầu tư từ 1,000$ - 50,000$

Hướng dẫn đầu tư với Cryptofinance

Đăng ký tài khoản đầu tư : Cryptofinance

Ngay sau khi đăng ký thành công và đăng nhập tài khoản đầu tư bạn hãy cập nhật ngay những thông tin ví tiền Online mà bạn có.

http://cryptofinance.trade/?partner=137

Để đầu tư bạn chọn gói lãi muốn đầu, chọn cổng đầu tư, nhập số tiền muốn đầu tư và nhấn "Credit".
http://cryptofinance.trade/?partner=137
http://cryptofinance.trade/?partner=137

Nếu bạn đầu tư thông qua các cổng Perfect Money [PM], Payeer, AdvCash thì sẽ được chuyển đến trang chủ thanh toán, việc thanh toán diễn ra trong một nốt nhạc tiền ngay lập tức được nạp vào tài khoản đầu tư.

Nếu bạn đầu tư thông qua cổng BTC, bạn nhấn tiếp "Go to PAY"

http://cryptofinance.trade/?partner=137

Bạn sẽ được chuyển đến trang Coinpayment, bạn chọn "BTC", Nhập thông tin của bạn và nhấn "Complete Checkout".
http://cryptofinance.trade/?partner=137
 Nhận thông tin số BTC + Ví BTC để nạp tiền đầu tư vào.

http://cryptofinance.trade/?partner=137

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là vào rút lãi sau khoảng thời gian đầu tư đủ ngày về ví tiền của bạn.

Proof (Bằng chứng thanh toán) 03/10/2016
Thanh toán qua Bitcoin tốn phí 0.06$ - 0.07$.
http://cryptofinance.trade/?partner=137

http://cryptofinance.trade/?partner=137
 


 
Top