Menu
scopemarkets.com
Buy banner here for $80/week - 19/Jul/2021
 
Buy banner here for $75/week
minexo.io
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Jennyforu là site đầu tư với mức lãi cố định 3% hằng ngày mãi trên nền tảng Telegram giống Larawithme, Bots-Family, Eva-Synthesis hiện đang rất hot hiện nay. Tekzoom.Net sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư với Jennyforu.


Đăng ký đầu tư với : Jenny

- Ra ngày : 30.09.2016 
- Đầu tư tối thiểu : 10$
- Thanh toán tối thiểu : 0.1$
- Chấp nhận thanh toán : Bitcoin
- Site có SSL bảo mật

Proof (Bằng chứng thanh toán) 02.10.2016
https://jennyforu.com/?upline=245014810

https://jennyforu.com/?upline=245014810


Hướng dẫn đầu tư với Jenny For U

Đăng ký đầu tư với : Jenny

Bạn nhấn "Activate Jenny" nếu đã có tài khoản TeleGram, nhấn "Get Telegram" để đăng ký tài khoản Telegram nếu bạn chưa có tài khoản.

Nhấn "START", Chọn "EARNINGS".

https://jennyforu.com/?upline=245014810

Nhấn "SETTINGS".

https://jennyforu.com/?upline=245014810

Chọn "CHANGE BITCOIN WALLET" để cập nhật ví Bitcoin của bạn.

https://jennyforu.com/?upline=245014810

Nhập ví Bitcoin của bạn vào [BTC<khoảng trắng>Ví BTC của bạn], ví dụ : BTC 1Ga3VSNBERvMgDyozhQCkKt3xg4mTJ4V8k

https://jennyforu.com/?upline=245014810

Để đầu tư bạn quay lại : MENU - EARNING - MY MONEY - nhấn "DEPOSIT".
https://jennyforu.com/?upline=245014810

Chọn số tiền muốn đầu tư.

https://jennyforu.com/?upline=245014810

Nhấn vào link thanh toán.

https://jennyforu.com/?upline=245014810

Bạn sẽ nhận được thông tin thanh toán cụ thể gồm chính xác số BTC + Ví BTC để bạn chuyển tiền đầu tư vào.
https://jennyforu.com/?upline=245014810

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành. Nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào rút lãi về ví BTC của bạn.

Như vậy xu hướng sử dụng Bot trên Telegram đang tiến triển vào thị trường HYIP, liệt kê nhanh những site vẫn đang trong tình trạng Paying trên Tekzoom

  • Larawithme lãi ngày 3% lifetime online tháng 06/2016
  • Bots-Family lãi ngày up 5.04% online đầu tháng 08/2016
  • Millari Finance lãi ngày 1.4% online giữa tháng 08/2016
  • Eva-Synthesis lãi ngày up 4% lifetime online giữa cuối tháng 09/2016
  • Coinyprofit lãi ngày up 3.5% lifetime online cuối tháng 08/2016
  • Jennyforu lãi ngày 3% lifetime online ngày 30/09/2016. 
Top