Menu
scopemarkets.com
Buy banner here for $80/week - 19/Jun/2021
 
Buy banner here for $75/week
minexo.io
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
09.10.2016 - LARA BỊ TELEGRAM KHOÁ - NGƯNG ĐẦU TƯ

Tin tức-Larawith.me dường như chưa muốn dừng lại ở con số 92.440 thành viên, $30.303.662 tiền đầu tư và 111 ngày online tính đến hôm nay, 06.10.16. Có rất nhiều tin tức trái chiều về thời gian Lara tồn tại bao lâu và những ngày này mình cũng dồn dập nhận nhiều e-mai/chat hỏi về cô bé Lara này. Đăng ký tài khoản đầu tư : Larawithme

Nếu bạn có tham gia các group VN và nước ngoài qua kênh Telegram bạn sẽ cảm nhận rõ hơn sức gắn kết và cổ vũ Lara của cộng đồng này và bạn cũng nhận thấy rõ ràng đây là thời điểm Lara phát triển nhanh nhất, là cơ hội và cũng là thách thức (rủi ro) khi theo đuổi Lara đầu tư vào lúc này.
Cơ hội bạn có nắm giữ hay không là do bạn quyết định. Trái với nhận định ban đầu sau 100 ngày và ra gói mới JetBlack giá $50K, lượng đầu tư tưởng chừng chùng xuống, nhưng ngược lại cô bé Lara này đang làm nhiều nhà đầu tư đam mê và đầu tư nhiều hơn. Nếu thông số Lara đưa ra là chính xác thì trước ngày kỷ niệm 100 quỹ đầu tư tăng khoảng 3.5% mỗi ngày, còn giờ đây nó đang ở mức 4.8%.
Lara là một site HYIP ngoại lệ về nhiều thứ: Cách tiếp cận tiên phong tới nhà đầu tư qua Bot Lara, Cộng đồng đầu tư ủng hộ lớn, Làm việc chuyên nghiệp, Xây dựng hình ảnh thương hiệu rất bài bản… và hiện tại đang nắm giữ nhiều kỷ lục về lượng đầu tư, thành viên tham gia phát triển nhanh,… hơn tất cả những site HYIP từng tồn tại.
Bởi vậy cách nhìn nhận Lara nên khác với các site HYIP thông thường. Hy vọng các bạn hiểu và đã có câu trả lời về có nên đầu tư Larawith.me lúc này không.Danh sách những nhà đầu tư gói JetBlack $50.000- Link

$150K OVER

$96,560.00 @Castavara ID 235542714
$70,000.00 @Sadoon ID 255453939
$58,250.00 @VelloWW ID 264068530
$53,445.00 @Knipper83 ID 239270512
$44,150.00 @HieuNguyen789 ID 260363007
$40,000.00 @shirly1212 ID 252389048
$38,235.00 @Leelusia ID 247496713
$32,540.00 @Mitchell ID 297469122
$29,430.00 @douglasxxl ID 246784353
$26,030.00 @Ebony ID 227024147
$25,000.00 @btcman1 ID 94088316
$21,000.00 @SangHo ID 288559289
$20,000.00 @AAMXV ID 228191746

FROM $20 000

$19,000.00 @BQXMe ID 228283123
$16,600.00 @Agus ID 211485936
$15,000.00 @Helibert ID 231077378
$15,000.00 @C ID 261499537
$13,115.00 @muratturgay ID 275927897
$12,625.00 @pskippy ID 219705184
$12,000.00 @Joanne1 ID 214413634
$10,800.00 @Mèo ID 260753311
$10,240.00 @hyipstat_me ID 190357209
$10,060.00 @snaaru ID 218031581
$10,050.00 @Safet ID 262131801
$10,000.00 @Edson ID 215422094
$10,000.00 @Alan ID 257322227
$9,870.00 @Pokjacks ID 228727994
$9,600.00 @Huijsintveld ID 233865914
$9,000.00 @Woldemart ID 254637649
$8,825.00 @richphanone ID 211194563
$8,500.00 @ShanSquared93 ID 266943172
$8,240.00 @aussieguy ID 192890263
$8,000.00 @berjaya6 ID 42407848
$8,000.00 @LoiHo ID 251108542
$8,000.00 @木易 ID 232687251
$7,915.00 @Rodrigo ID 32881110
$7,765.00 @Toomas7 ID 158477914
$7,445.00 @Bagdagul ID 289783983
$7,010.00 @Cengiz ID 278844975
$7,000.00 @coinr_creator ID 265148527
$7,000.00 @Firdaus ID 166381781
$7,000.00 @Zeno ID 262153113
$6,965.00 @bewithlara ID 266315408

Đăng ký tài khoản đầu tư : Larawithme

Nguồn : Clix5
 
Top