Wednesday, November 2, 2016

[SCAM][BitAssetsLimited][31/10/2016] HYIP - PAY - Lãi 2.88% - 4.32% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán Instant - Hoàn vốn đầu tư

[SCAM][BitAssetsLimited][31/10/2016] HYIP - PAY - Lãi 2.88% - 4.32% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán Instant - Hoàn vốn đầu tư

02.12.2016 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

Bit Assets Limited (BitAssetsLimited.Com) là một site được Monitor uy tín đề xuất đầu tư. Monitor này Tekzoom theo từ xưa đến nay và hầu hết các site được đưa ra đều duy trì được ít nhất 15 - 180 ngày. Ngoài ra BitAssetsLimited có những đặc điểm đáng mong đợi : Gói lãi thấp, hoàn vốn đầu tư bất kỳ lúc nào (Phí 10%), Site có bảo mật Green Bar SSL, địa chỉ ví BTC doanh nghiệp (bắt đầu bằng số 3), đặc biệt bạn phải nhấn link kích hoạt thành viên mới tham gia đầu tư được (Nếu không chạy lâu dài thì sẽ không phải rườm rà để hạn chế người chơi như thế này). Những yếu tố trên tạo nên sự hoàn hảo khi tham gia vào BitAssetsLimited ngay bây giờ.


Đăng ký tài khoản đầu tư : BitAssetsLimited

Thông tin về BitAssetsLimited mà Monitor đăng tải.

https://bitassetslimited.com/?ref=regvn


Đặc điểm của BitAssetsLimited.
- Ra ngày : 31.10.2016
- Chấp nhận thanh toán duy nhất qua cổng : Bitcoin [BTC].
- Thanh toán : Instant, thanh toán nhanh như tia chớp.
- Không tốn phí thanh toán.
- Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.001 BTC
- Hoàn vốn đầu tư : Có, sau 24h đầu tư bạn có thể rút vốn bất kỳ lúc nào - Phí 10%.

Các gói lãi của BitAssetsLimited
- Lãi 0.12% hằng giờ - 2.88% hằng ngày [ Đầu tư từ 0.01 BTC ]
- Lãi 0.14% hằng giờ - 3.36% hằng ngày [ Đầu tư từ 1.00 BTC ]
- Lãi 0.18% hằng giờ - 4.32% hằng ngày [ Đầu tư từ 10.0 BTC ] 
https://bitassetslimited.com/?ref=regvn

Hướng dẫn đầu tư với BitAssetsLimited

Đăng ký tài khoản đầu tư : BitAssetsLimited

Sau khi đăng ký thành công tài khoản đầu tư bạn truy cập địa chỉ mail đăng ký của bạn để nhấn link kích hoạt tài khoản đầu tư.

https://bitassetslimited.com/?ref=regvn

Để đầu tư bạn nhấn "Make Deposit", chọn gói lãi, nhập số tiền muốn đầu tư, chọn "Spend funds form Bitcoin" và nhấn "Spend".

https://bitassetslimited.com/?ref=regvn
https://bitassetslimited.com/?ref=regvn
https://bitassetslimited.com/?ref=regvn

Bạn sẽ nhận được thông tin ví BTC của  BitAssetsLimited để bạn chuyển tiền đầu tư vào. Quá trình chuyển tiền đầu tư có thể mất 15-60 phút.
https://bitassetslimited.com/?ref=regvn

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày truy cập BitAssetsLimited để rút lãi về ví BTC của bạn.

Proof (Bằng chứng thanh toán) 03/11/2016

https://bitassetslimited.com/?ref=regvn

https://bitassetslimited.com/?ref=regvn

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.