Saturday, October 1, 2016

[SCAM] [BitJewel][24/11/2016] HYIP - PAY - Lãi 0.12% hằng giờ [2.88% hằng ngày] - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán tức thì - Hoàn vốn đầu tư

[SCAM] [BitJewel][24/11/2016] HYIP - PAY - Lãi 0.12% hằng giờ [2.88% hằng ngày] - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán tức thì - Hoàn vốn đầu tư

29.12.2016 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

BitJewel là site đầu tư lý tưởng để bạn đánh nhanh rút gọn bởi lãi trả hằng giờ và bạn được rút vốn sau 24h đầu tư. Hãy nhớ nguyên tắc đánh nhanh rút nhanh tránh thiệt hại do quá tham.Đăng ký tài khoản đầu tư : BitJewel

Đặc điểm của BitJewel
- Ra mắt : 24/11/2016
- Chấp nhận thanh toán duy nhất qua cổng : Bitcoin [BTC].
- Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.0001 BTC
- Thanh toán : Instant, thanh toán ngay tức thì.
- Một gói lãi duy nhất : 0.12% hằng giờ [2.88% hằng ngày] mãi mãi.
- Hoàn vốn đầu tư : Có, sau khi đầu tư 24h bạn có thể rút vốn với mức phí 5%.
- Có support chat hỗ trợ Online.

Thông tin Monitor đăng tải về BitJewel
https://bitjewel.biz/?ref=regvn


Hướng dẫn đầu tư với BitJewel

Đăng ký tài khoản đầu tư : BitJewel
Để đầu tư bạn nhấn "DEPOSIT", nhập số tiền muốn đầu tư và nhấn "SPEND".
https://bitjewel.biz/?ref=regvn

Bạn sẽ nhận được thông tin ví tiền BTC của  BitJewel để bạn chuyển tiền đầu tư vào. Quá trình chuyển tiền đầu tư mất khoảng 10-60 phút để tiền vào tài khoản đầu tư.

https://bitjewel.biz/?ref=regvn
Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là thường xuyên truy cập BitJewel để rút lãi về hằng giờ.
Hướng dẫn rút vốn tại BitJewel
Bạn truy cập "Deposit List", chọn gói đầu tư muốn hoàn vốn, nhấn "Release" hoặc "Withdraw". Tiền sẽ về Balance để bạn rút tiền về ví BTC của bạn.

Proof (Bằng chứng thanh toán) 25/11/2016
https://bitjewel.biz/?ref=regvn

https://bitjewel.biz/?ref=regvn


Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.