Tuesday, November 15, 2016

[SCAM] [CoinIsland][15/11/2016] HYIP - PAY - Lãi 4.8% hằng ngày mãi mãi - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán tức thì

[SCAM] [CoinIsland][15/11/2016] HYIP - PAY - Lãi 4.8% hằng ngày mãi mãi - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán tức thì

11.12.2016 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

CoinIsland là một trang web đầu tư với nhiều gói lãi khác nhau tuy nhiên gói lãi chính là lãi 4.8% hằng ngày - Tính lãi hằng giờ [0.2% hằng giờ]. Site được Monitor uy tín giới thiệu nên Tekzoom sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư với CoinIsland.


Đăng ký tài khoản đầu tư : CoinIsland

Thông tin Monitor đăng tải về CoinIsland

https://coinisland.biz/?ref=regvn

Đặc điểm của CoinIsland
- Ra ngày : 15.11.2016
- Chỉ chấp nhận thanh toán qua 1 cổng duy nhất : Bitcoin [BTC]
- Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.001 BTC
- Thanh toán : Instant, thanh toán tức thì và không giới hạn lượt thanh toán.
- Hoàn vốn đầu tư : Có, tuỳ thuộc gói lãi.
- Gói lãi đầu tư phổ biến : Lãi 0.2% hằng giờ - 4.8% hằng ngày mãi mãi.

Hướng dẫn đầu tư với CoinIsland

Đăng ký tài khoản đầu tư : CoinIsland

Để đầu tư bạn nhấn "Make A Deposit", chọn gói lãi muốn tham gia, nhập số tiền muốn đầu tư và nhấn "Spend".

https://coinisland.biz/?ref=regvn
https://coinisland.biz/?ref=regvn

Bạn sẽ nhận được thông tin ví tiền của  CoinIsland để bạn chuyển tiền đầu tư vào. Quá trình chuyển tiền đầu tư có thể mất 10-60 phút.
https://coinisland.biz/?ref=regvn
Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành. Nhiệm vụ của bạn là hằng ngày bạn truy cập để rút lãi về ví BTC của bạn.

Proof (Bằng chứng thanh toán) 16/11/2016
https://coinisland.biz/?ref=regvn

https://coinisland.biz/?ref=regvn

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi /ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.