Monday, November 28, 2016

[SCAM] Review Bit300 LTD - Lãi 3-5% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu 10$ - Thanh toán tức thì

[SCAM] Review Bit300 LTD - Lãi 3-5% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu 10$ - Thanh toán tức thì

23.12.2016 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

Bit300 LTD là một site đầu tư với lãi suất 3-5% hằng ngày cho số ngày lãi cố định, site có đăng ký bảo mật Green Bar SSL, một site đầu tư chiến nhanh cho anh em chiến. Bit300 LTD là một công ty tài chính tại Anh Quốc với số đăng ký công ty 10462864, site cũng có Support Chat Online để hỗ trợ các bạn.


Đăng ký tài khoản đầu tư : Bit300

Đặc điểm của Bit300
- Ra mắt : 25/11/2016
- Chấp nhận thanh toán duy nhất qua : Bitcoin [BTC].
- Đầu tư tối thiểu : 10$
- Thanh toán tối thiểu : 0.1$

- Thanh toán : Instant, thanh toán ngay tức thì.
- Thanh toán qua Coinpayments nên chịu phí từ Coinpayments tối thiểu : 0.08$ [0.0001 BTC]
- Hoàn vốn đầu tư : Không, vốn đã bao gồm trong lãi

Các gói lãi của Bit300
- Lãi 3% hằng ngày cho 100 ngày. Đầu tư từ 10-99$. 
- Lãi 4% hằng ngày cho 75 ngày. Đầu tư từ 100-999$.
- Lãi 5% hằng ngày cho 60 ngày. Đầu tư từ 1,000-999,999$.
https://bit300.com/?ref=regvn


Hướng dẫn đầu tư với Bit300

Đăng ký tài khoản đầu tư : Bit300

Để đầu tư bạn nhấn "Make Deposit", chọn gói lãi, nhập số tiền muốn đầu tư, chọn cổng thanh toán Bitcoin và nhấn "Spend".
https://bit300.com/?ref=regvn
https://bit300.com/?ref=regvn

Nhấn tiếp "Process".

https://bit300.com/?ref=regvn

Bạn sẽ được chuyển đến trang thanh toán Coinpayment. Bạn nhấn "BTC" và nhấn "Complete Checkout".

https://bit300.com/?ref=regvn

Bạn  sẽ nhận được thông tin chi tiết chính xác số BTC phải chuyển đến địa chỉ ví của Bit300. Quá trình nạp tiền đầu tư qua cổng BTC có thể mất 10-120 phút để tiền được chuyển giao vào tài khoản đầu tư.

https://bit300.com/?ref=regvn

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào Bit300 để rút lãi về ví tiền điện tử của bạn.

Proof (Bằng chứng thanh toán) 29/11/2016
Lưu ý : Thanh toán qua Coinpayments nên chịu phí từ Coinpayments tối thiểu : 0.08$ [0.0001 BTC]

https://bit300.com/?ref=regvn

https://bit300.com/?ref=regvn

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.