Saturday, October 1, 2016

[SCAM][SparkBTC][09/11/2016] HYIP - PAY - Lãi 3.6% - 7.2% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán ngay tức thì

[SCAM][SparkBTC][09/11/2016] HYIP - PAY - Lãi 3.6% - 7.2% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu 0.01 BTC - Thanh toán ngay tức thì

11.11.2016 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

SparkBTC là một site đầu tư lý tưởng để bạn đánh nhanh thắng nhanh vì site cho rút vốn sau 24h đầu tư với mức phí rút vốn 5%. Các gói lãi sẽ được hưởng phụ thuộc vào gói đầu tư của bạn. Địa chỉ ví doanh nghiệp [Đầu số 3], bảo mật SSL là những đặc điểm của SparkBTC, vì vậy Tekzoom sẽ hướng dẫn các bạn đầu tư với SparkBTC.


Đăng ký tài khoản đầu tư : SparkBTC

Đề xuất của Tekzoom khi bạn đầu tư với SparkBTC
- Chỉ tham gia SparkBTC từ ngày 09-11/11/2016.
- Đầu tư tối thiểu 0.51 BTC (sẽ hưởng gói lãi 4.8% hằng ngày)
- Rút vốn sau 3 ngày cho chắc chắn lúc này bạn sẽ lãi : (4.8% x  3 )  - 5% = 9.4% (Lãi 0,04794 BTC = 35$). Bạn có thể rút sau 3 ngày nhưng lúc đó sẽ hên xui.
- Nếu bạn đầu tư ít hơn sẽ hưởng lãi gói 3.6% hằng ngày, bạn tự tính toán ra sao cho lãi khoảng 7-10% là rút vốn ngay, vì mấy site dạng này sẽ SCAM rất nhanh.

Đặc điểm của SparkBTC 
- Ra ngày : 09/11/2016
- Chỉ chấp nhận thanh toán qua : Bitcoin [BTC]
- Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.001 BTC
- Hoàn vốn đầu tư : Có, sau 24h đầu tư bạn có thể rút vốn với phí là 5%.
- Thanh toán : Instant, thanh toán ngay tức thì và không tốn phí thanh toán.

Các gói lãi của SparkBTC
- Lãi 3.6% hằng ngày (0.15% hằng giờ - Trả lãi theo giờ). Đầu tư từ 0.01 BTC - 0.5 BTC 
- Lãi 4.8% hằng ngày (0.20% hằng giờ - Trả lãi theo giờ). Đầu tư từ 0.51 BTC - 2.0 BTC
- Lãi 6.0% hằng ngày (0.25% hằng giờ - Trả lãi theo giờ). Đầu tư từ 2.01 BTC - 5.0 BTC
- Lãi 7.2% hằng ngày (0.30% hằng giờ - Trả lãi theo giờ). Đầu tư từ 5.01 BTC.

https://www.sparkbtc.com/?ref=km2UKQ0


Hướng dẫn đầu tư với SparkBTC

Đăng ký tài khoản đầu tư : SparkBTC

Nhấn "Make a Deposit" để nhận thông tin ví BTC của SparkBTC. Từ ví BTC của bạn, bạn chuyển số tiền muốn đầu tư vào địa chỉ ví SparkBTC cho bạn [Không nhỏ hơn 0.01 BTC]. Quá trình nạp BTC có thể mất 15 - 60 phút để tiền được nạp vào tài khoản đầu tư.

https://www.sparkbtc.com/?ref=km2UKQ0

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày rút lãi và canh ngày rút vốn tại SparkBTC.

Hướng dẫn rút vốn tại SparkBTC
Bạn vào mục "My Deposit", sau khi đủ 24h đầu tư sẽ hiện ra nút "Release" để bạn rút vốn đầu tư. Tiền sẽ về Balance, từ Balance bạn rút về ví BTC của bạn.

https://www.sparkbtc.com/?ref=km2UKQ0


Proof (Bằng chứng thanh toán) 09/11/2016

https://www.sparkbtc.com/?ref=km2UKQ0

https://www.sparkbtc.com/?ref=km2UKQ0


Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.