Saturday, October 1, 2016

[SCAM] Review CubeAssets - Lãi 2-3% hằng ngày cho 15-35 ngày - Đầu tư tối thiểu 20$ - Hoàn vốn đầu tư - Thanh toán Manual

[SCAM] Review CubeAssets - Lãi 2-3% hằng ngày cho 15-35 ngày - Đầu tư tối thiểu 20$ - Hoàn vốn đầu tư - Thanh toán Manual

26.12.2016 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

CubeAssets là một site đầu tư có nhiều gói lãi cho phép bạn hoàn vốn đầu tư trong những ngày nhất định. Với bảo mật Green Bar SSL và các chế độ bảo mật khác thì CubeAssets sẽ đáp ứng được nhu cầu chiến nhanh của anh em đầu tư. Gói lãi tốt nhất nên tham gia là lãi 2% hằng ngày cho 15 ngày đầu tư và hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi 15 ngày.Đăng ký tài khoản đầu tư : CubeAssets

Đặc điểm của CubeAssets
- Ra mắt : 11/12/2016
- Chấp nhận thanh toán qua : BitCoin [BTC], PerfectMoney [PM], AdvCash, Payeer.
- Đầu tư tối thiểu : 20$
- Thanh toán tối thiểu : 0.1$
- Thanh toán : Manual - Thanh toán trong vòng 24h
- Hoàn vốn đầu tư : Có, tuỳ gói lãi sẽ trả lại vốn khi hết chu kỳ lãi.
 
Các gói lãi của CubeAssets
  • Lãi 2.0% hằng ngày cho 15 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi 15 ngày. Đầu tư từ 20 - 10,000$ 
  • Lãi 2.5% hằng ngày cho 25 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi 25 ngày. Đầu tư từ 20 - 10,000$
  • Lãi 3.0% hằng ngày cho 35 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi 35 ngày. Đầu tư từ 20 - 10,000$
  • Lãi 140% sau 15 ngày. Không hoàn vốn đầu tư. Đầu tư từ 20 - 10,000$
  • Lãi 175% sau 25 ngày. Không hoàn vốn đầu tư. Đầu tư từ 20 - 10,000$
  • Lãi 210% sau 35 ngày. Không hoàn vốn đầu tư. Đầu tư từ 20 - 10,000$
https://cubeassets.com/?ref=regvn


Hướng dẫn đầu tư với CubeAssets

Đăng ký tài khoản đầu tư : CubeAssets

Để đầu tư bạn nhấn "Make a Deposit", chọn gói lãi muốn đầu tư, nhập số tiền muốn đầu tư, chọn cổng thanh toán và nhấn "Spend".

https://cubeassets.com/?ref=regvn
https://cubeassets.com/?ref=regvn

  • Nếu bạn thanh toán qua Perfect Money [PM], Payeer [PE], AdvCash thì quá trình thanh toán diễn ra trong vòng 1 nốt nhạc và ngay lập tức tiền được nạp vào tài khoản đầu tư.
  • Nếu bạn thanh toán qua BTC thì bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết chính xác số BTC phải chuyển đến địa chỉ ví của CubeAssets. Quá trình nạp tiền đầu tư qua cổng BTC có thể mất 10-120 phút để tiền được chuyển giao vào tài khoản đầu tư. 
https://cubeassets.com/?ref=regvn

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào CubeAssets rút lãi về ví tiền của bạn.

Proof (Bằng chứng thanh toán) 13/12/2016
https://cubeassets.com/?ref=regvn

https://cubeassets.com/?ref=regvn
Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.