Sunday, April 30, 2017

Be-Granted : Crowdfunding P2P với 0.03BTC thu nhập 16 BTC mỗi tháng giống Zarfund [Matrix]

Be-Granted : Crowdfunding P2P với 0.03BTC thu nhập 16 BTC mỗi tháng giống Zarfund [Matrix]


(Crowdfunding/Matrix) Be-Granted là loại hình Crowdfunding Peer to peer (P2P) giống như Zarfund Tekzoom từng giới thiệu, ở đó các thành viên tự chuyển BTC cho nhau thông qua ví BTC mà không qua bước trung gian nào.


Cách thức hoạt động của Be-Granted hoàn toàn giống Zarfund vì thế bạn vui lòng đọc lại bài về Zarfund:

Hướng dẫn và giải thích về site đầu tư ZarfundLINK THAM GIA BE-GRANTED

Một vài điểm khác biệt của Be-Granted:
 • Be-Granted on line cách đây vài ngày
 • Site thiết kế đẹp và chuyên nghiệp hơn Zarfund, cộng đồng mạnh
 • Tin nhắn SMS để xác minh TK.
 • Bạn chỉ có link ref nếu bạn bắt đầu cho đi 0.03BTC ở level 1
 • Bạn phải mời được 2 tuyến dưới trong 30 ngày nếu không TK bị hủy
 • Nếu bạn mời được 3 người trong 10 ngày bạn được vào Global pool, nơi chia sẻ khả năng bạn có thể nhận được 8 BTC mà không cần ref.
 • Chỉ có 4 levels-Matrix 2×4
 • Hệ thống ref tự tràn (spillover) như bên Zarfund
Lợi nhuận như sau:
 • Level 1:  2 ref x 0.03btc = 0.06 BTC– 0.05B(cho đi lên level 2)= 0.01B/tháng
 • Level 2:  4 ref x 0.05btc = 0.2 BTC– 0.15B (cho đi lên level 3)= 0.05B/tháng
 • Level 3:  8 ref x 0.15btc = 1.2 BTC – 0.5B(cho đi lên level 4) = 0.7B/tháng
 • Level 4:  16 ref x 0.5btc = 8 BTC/tháng
Hướng dẫn cho đi


*Lưu ý chung:
 • Nếu bạn không hiểu về chương trình, đừng tham gia
 • Những ai từng tham gia Zarfund thì đây là một cơ hội tốt thứ 2
 • Cập nhật ví BTC của bạn ngay khi đăng ký
 • Nếu không có khả năng tuyển ref, đừng tham gia
 • Chỉ lên level 2-4 nếu bạn có ref ở những level đó
Đây là sàn Crowfunding/Matrix mọi thành viên tự chuyển BTC cho nhau, không phí môi giới, không có scam gì ở đây.
Hãy đọc hiểu chương trình Zarfund thì bạn cũng hiểu chương trình Be-Granted!

*Hướng dẫn gửi e-mail mời bạn bè tham giaHướng dẫn cơ bản tham gia Be-Granted

Bạn điền Email đăng ký của bạn vào và nhấn đăng ký, khi bạn thấy hiện nút "Seccess" là đăng ký thành công.

http://www.be-granted.com/?ref=Mo8al5M82DkXYVM9

Bạn vào email đăng ký để nhận thông tin mật khẩu đăng nhập.

http://www.be-granted.com/?ref=Mo8al5M82DkXYVM9

Ngay khi bạn đăng nhập bạn bắt buộc đổi sang mật khẩu mới của bạn để đảm bảo an toàn.

http://www.be-granted.com/?ref=Mo8al5M82DkXYVM9

Bạn làm theo các bước hướng dẫn thì sẽ thành công vào trang thông tin tài khoản để đầu tư.