Saturday, October 1, 2016

[SCAM] Review CCC Life [Chang Cheng] - Dự án mua trái phiếu chính phủ - Lãi 5.5% - 13% hằng tuần

[SCAM] Review CCC Life [Chang Cheng] - Dự án mua trái phiếu chính phủ - Lãi 5.5% - 13% hằng tuần

24.08.2017 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

CCC Life [Chang Cheng] là dự án mua trái phiếu chính phủ, chứng khoán, tài chính ngân hàng của Trung Quốc với tham vọng xây dựng cộng đồng đầu tư uỷ thác lớn mạnh nhất ở Châu Á, có thể vượt trội so với Ethtrade và sánh ngang với các dự án khác ở Châu Âu như Questra hoặc Resonance đang rất thành công. CCC Life có thiết kế vô cùng ấn tượng và mạnh mẽ để cho công cuộc chạy ổn định và lâu dài.Đăng ký tài khoản đầu tư : CCC Life

1. Đặc điểm của CCC Life
- Ra mắt : 20/04/2017 nhưng chỉ chính thức cho đầu tư từ ngày 12/06/2017
- Chấp nhận thanh toán qua : BitCoin [BTC], PerfectMoney [PM], AdvCash
- Đầu tư tối thiểu : 0.02 BTC hoặc 40$
- Thanh toán tối thiểu : 0.01 BTC hoặc 20$
- Lãi chia : mỗi Thứ 5 hằng tuần [Lãi trả cho 5 ngày/tuần]
- Rút tiền : được thực hiện vào 2 ngày Thứ 5 và Thứ 6 hằng tuần.Tiền về vào thứ 3 tuần sau.

- Thanh toán : Manual, thanh toán trong vòng 24h mỗi Thứ 3 hằng tuần
 • Video giới thiệu về CCC Life

2. Các gói lãi của CCC Life
 • Đối với gỏi đầu tư bằng BTC
https://ccc.life/?ref=ahyip
+ Gói Level 1 : Bạn mua tại mục "Purchase Bonds".
 • Số tiền đầu tư 0.02BTC
 • Lãi 5.52%/tuần
 • Thời hạn của gói hết hạn là khi đạt ROI 200%, Tức lãi ròng 100%
 • Đây là các trái phiếu thông thường.
 • Các trái phiếu này có thể được mua từ chính liên minh (Số tiền trái phiếu được bán bởi liên minh bị hạn chế) hoặc mua từ các thanh viên khác của liên minh thông qua trang đấu giá
+ Gói Level 2 – Bronze : Bạn mua tại mục "Create an investment package".
 • Số tiền đầu tư 0.5 BTC
 • Lãi 8.02%/tuần
 • Có thể kết hợp 25 gói Level 1 thành 1 gói Level 2 – Bronze
 • Hưởng lãi đến khi đạt ROI 200%
+ Gói Level 3 – Silver : Bạn mua tại mục "Create an investment package".
 • Số tiền đầu tư 5 BTC
 • Lãi 10.52%/tuần
 • Có thể kết hợp 10 gói Level 2 thành 1 gói Level 3 – Silver
 • Hưởng lãi đến khi đạt ROI 200%
+ Gói Level 4 – Gold : Bạn mua tại mục "Create an investment package".
 • Số tiền đầu tư 25 BTC
 • Lãi 13.02%/tuần
 • Có thể kết hợp 5 gói Level 3 thành 1 gói Level 4 – Gold
 • Hưởng lãi đến khi đạt ROI 200%
 • Đối với gỏi đầu tư bằng USD [PM và Advcash]
 

+ Gói Level 1 : Bạn mua tại mục "Purchase Bonds".
 • Số tiền đầu tư 40$
 • Lãi 5.52%/tuần
 • Thời hạn của gói hết hạn là khi đạt ROI 200%, Tức lãi ròng 100%
 • Đây là các trái phiếu thông thường,
 • Các trái phiếu này có thể được mua từ chính liên minh (Số tiền trái phiếu được bán bởi liên minh bị hạn chế) hoặc mua từ các thanh viên khác của liên minh thông qua trang đấu giá
+ Gói Level 2 – Bronze : Bạn mua tại mục "Create an investment package".
 • Số tiền đầu tư 1,000$
 • Lãi 8.02%/tuần
 • Có thể kết hợp 25 gói Level 1 thành 1 gói Level 2 – Bronze
 • Hưởng lãi đến khi đạt ROI 200%
+ Gói Level 3 – Silver : Bạn mua tại mục "Create an investment package".
 • Số tiền đầu tư 10,000$
 • Lãi 10.52%/tuần
 • Có thể kết hợp 10 gói Level 2 thành 1 gói Level 3 – Silver
 • Hưởng lãi đến khi đạt ROI 200%
+ Gói Level 4 – Gold : Bạn mua tại mục "Create an investment package".
 • Số tiền đầu tư 50,000$
 • Lãi 13.02%/tuần
 • Có thể kết hợp 5 gói Level 3 thành 1 gói Level 4 – Gold
 • Hưởng lãi đến khi đạt ROI 200%

3. Hướng dẫn đầu tư với CCC Life

Đăng ký tài khoản đầu tư : CCC Life

A. Hướng dẫn đăng ký tài khoản CCC Life

Ngay khi truy cập CCC Life bạn sẽ được trang web đầu tư đưa ra cho bạn sự lựa chọn đầu tư bằng BTC hay USD. Cho dù chọn cổng nào thì tài khoản đó vẫn dùng chung cho cổng còn lại.

https://ccc.life/?ref=ahyip

Bạn nhấn vào "Sign Up" để đăng ký tài khoản đầu tư.

https://ccc.life/?ref=ahyip

Nhập địa chỉ mail đăng ký tài khoản đầu tư.

https://ccc.life/?ref=ahyip

Bạn sẽ nhận được mail của CCC Life để kích hoạt đăng ký tài khoản cho mail bạn mới nhập. Bạn nhấn vào "To Confirm The E-Mail Address" để đến trang hoàn thành thông tin đăng ký tài khoản đầu tư. Và quá trình đăng ký tài khoản đầu tư đến đây hoàn thành.
https://ccc.life/?ref=ahyip

B. Hướng dẫn cập nhật ví tiền điện tử tại  CCC Life
Ngay khi đăng nhập bạn vào ngay "Profile"

https://ccc.life/?ref=ahyip

Nhập ví tiền điện tử của bạn vào và nhấn "Save". Lưu ý : Ví tiền điện tử của bạn chỉ được nhập 1 lần duy nhất, vì vậy bạn hãy nhập cho chính xác.

https://ccc.life/?ref=ahyip

C. Hướng dẫn nạp tiền vào CCC Life
Để đầu tư vào CCC Life bạn phải nạp tiền đầu tư vào trước. Vì vậy bạn phải xem kỹ gói lãi để biết số tiền bạn phải nạp vào bao nhiêu để nạp vào cho chính xác.

Để nạp tiền bạn vào mục "FINANCES", chọn mục "Add Balance". Và cũng tại mục này cũng sẽ là mục để bạn rút tiền lãi về tại mục "Withdrawal of funds" nhé.
https://ccc.life/?ref=ahyip

 • Nếu bạn thanh toán qua cổng : Perfect Money , Advcash thì quá trình nạp tiền diễn ra trong vòng 1 nốt nhạc.
 • Nếu bạn thanh toán qua cổng : Bitcoin thì bạn sẽ nhận được thông tin chính xác về địa chỉ ví BTC của CCC Life. Quá trình nạp qua cổng BTC mất khoảng 15 phút - 24h.

https://ccc.life/?ref=ahyip

D.Hướng dẫn đầu tư với CCC Life
Sau khi bạn thấy tiền đã nổi trong tài khoản thì bạn mới có thể đầu tư.
 • Đối với số tiền đầu tư của bạn nhỏ hơn 0.5 BTC hoặc 1,000$ [Gói Level 1] thì bạn chỉ có thể đầu tư vào gói "Purchase Bonds" với gói lãi 5.5% hằng tuần.
 Để đầu tư bạn nhấn "New Asset", chọn "Purchase Bonds".

https://ccc.life/?ref=ahyip

Chọn số lượng "Bonds" muốn mua. 1 Bonds = 0.02 BTC. Bạn chỉ mua được tối đa 5 Bonds trong 1 lần đăng ký và mỗi lần đăng ký Bonds cách sau 15 phút. Bạn nhấn "Buy" để mua. Và quá trình đầu tư gói Level 1 đến đây hoàn thành.

https://ccc.life/?ref=ahyip

 • Đối với số tiền đầu tư của bạn lớn hơn 0.5 BTC hoặc 1,000$ [Gói Level 2 trở lên] thì bạn chỉ có thể đầu tư vào gói "Create an investment package" với gói lãi từ 8% - 13% hằng tuần.
Để đầu tư bạn nhấn "New Asset", chọn "Create an investment package".Chọn gói lãi muốn đầu tư và nhấn "Generate Package".


https://ccc.life/?ref=ahyip

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành. Nhiệm vụ của bạn là mỗi thứ 4 - thứ 6 hằng tuần vào CCC Life để rút tiền về.

E. Hệ thống hoa hồng giới thiệu thành viên

Để lấy link giới thiệu thành viên bạn vào "Mode Partner" hoặc link giới thiệu của bạn sẽ có dạng như sau :  https://ccc.life/?ref=ahyip [Bạn thay "ahyip" bằng tên user của bạn]

https://ccc.life/?ref=ahyip

Hệ thống hoa hồng giới thiệu thành viên rất hấp dẫn với nhiều lợi ích khủng.
Để kích hoạt hệ thống này bạn cần mua 1 Bonds = 0.02 BTC ở cổng BTC hoặc muốn nhận được bên cổng USD thì mua 1 Bonds = 40$ [Bạn mua Bonds ở cổng nào thì được hưởng hoa hồng tại cổng đó]. Nếu bạn muốn phát triển hệ thống thì bắt buộc phải mua Bonds rồi. 

https://ccc.life/?ref=ahyip

Update ngày 14/06/2017 : Hiện tại gói Bond đã được bán hết, bạn có thể nhận được hoa hồng giới thiệu thành viên khi đầu tư vào gói Level 2 trở lên hoặc mua thẻ VIP hoặc thẻ level cao của hệ thống hoa hồng trong mục đấu giá.

Bạn nhấn vào "AUCTION"

https://ccc.life/?ref=ahyip

Chọn loại hình đấu giá bạn muốn mua. Ở đây hiện tại đang bán thẻ VIP cho hệ thống hoa hồng với mức hoa hồng thành viên được nhận ở mức cao nhất.

https://ccc.life/?ref=ahyip

Với thẻ VIP bạn sẽ có đặc quyền :
Phần trăm được hưởng từ đầu tư :
 • Thành viên cấp 1 : 7%
 • Thành viên cấp 2 : 4%
 • Thành viên cấp 3 : 2%
 • Thành viên cấp 4 : 1%
 • Thành viên cấp 5 - 10 : 0.5%
Phần trăm được hưởng từ lãi hằng tuần của thành viên cấp dưới :
 • Thành viên cấp 1 : 3%

https://ccc.life/?ref=ahyip


Nhấn "PLACE RATE" để mua.

https://ccc.life/?ref=ahyip

Proof [Bằng chứng thanh toán] 27/06/2017

https://ccc.life/?ref=ahyip

https://ccc.life/?ref=ahyipLưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.  

1 comment:

 1. Thua! Tới lúc chuẩn bị rút tiền thì nó scam, @-)

  ReplyDelete