Saturday, October 1, 2016

[SCAM] Review Spey LTD - Dự án đầu tư Trade Coin lãi 1.4% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu 10$ - Thanh toán Manual

[SCAM] Review Spey LTD - Dự án đầu tư Trade Coin lãi 1.4% hằng ngày - Đầu tư tối thiểu 10$ - Thanh toán Manual

17.08.2017 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

Spey LTD là một dự án đầu tư vào công ty Trade Coin với lãi suất lên tới 1.4% hằng ngày cho 300 ngày. Đây quả là một dự án tốt tương tự Cryp Trade mà bạn nên tham gia. Hệ thống của Spey LTD hoạt động cũng tương tự Cryp Trade. Vì vậy không còn gì để nói ngoài sự tuyệt vời để tham gia ngay lúc này.Đăng ký tài khoản đầu tư : Spey LTD

Giám đốc điều hành của Spey LTD

https://spey.ltd/r/?ahyip
 
Đặc điểm của Spey LTD
- Ra mắt : 21/06/2017
- Chấp nhận thanh toán qua :  BitCoin [BTC], PerfectMoney [PM], Payeer.
- Đầu tư tối thiểu : 10$. Riêng BTC là 100$
- Thanh toán tối thiểu : 1$. Riêng BTC là 10$
- Thanh toán : Manual. Thanh toán trong vòng 24h
- Chỉ thanh toán số nguyên không có lẻ và một ngày được thanh toán 1 lần. [Ví dụ số dư của bạn là 50.6$ thì bạn chỉ được phép rút 50$]
Các gói lãi của Spey LTD
  • Lãi 1% hằng ngày cho 200 ngày. ROI 200%. Đầu tư từ 10 - 999$
  • Lãi 1.2% hằng ngày cho 250 ngày. ROI 300%. Đầu tư từ 1,000 - 9,999$
  • Lãi 1.4% hằng ngày cho 300 ngày. ROI 420%. Đầu tư từ 10,000 - 50,000$

https://spey.ltd/r/?ahyip


Hướng dẫn đầu tư với Spey LTD

Đăng ký tài khoản đầu tư : Spey LTD

1. Hướng dẫn cập nhật ví tiền
Ngay khi đăng nhập tài khoản, bạn vào "Wallets" để cập nhật các ví tiền điện tử bạn có, bạn nhấn dấu "+", chọn loại ví tiền.

https://spey.ltd/r/?ahyip
 Nhập địa chỉ ví điện tử và nhấn "Add"
https://spey.ltd/r/?ahyip 

Tiếp tục làm như ban đầu nếu bạn muốn cập nhật nhiều ví tiền điện tử. 

2. Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản
Để đầu tư bạn phải nạp tiền vào tài khoản trước, để nạp tiền vào tài khoản bạn nhấn "Deposits", chọn "Replenish Balance".

https://spey.ltd/r/?ahyip

Nhập số tiền muốn nạp, chọn cổng nạp và nhấn "Replenish".

https://spey.ltd/r/?ahyip

Nhấn tiếp "Refill".

https://spey.ltd/r/?ahyip

  • Nếu bạn thanh toán qua cổng : Perfect Money, Payeer thì quá trình nạp tiền diễn ra trong vòng 1 nốt nhạc.
  • Nếu bạn thanh toán qua cổng : Bitcoin thì bạn sẽ được chuyển đến trang trung gian thanh toán Coinpayments, bạn chọn "BTC", nhấn "Complete Checkout".

https://spey.ltd/r/?ahyip
Bạn sẽ nhận được chính xác số BTC phải chuyển đến địa chỉ ví của Spey LTD. Quá trình nạp tiền qua BTC diễn ra trong vòng 15 phút - 24h.

https://spey.ltd/r/?ahyip

 3. Hướng dẫn đầu tư với Spey LTD
Ngay khi bạn vào mục "My Profile" mà bạn thấy tiền nạp đã nổi thì bạn có thể đầu tư
  • Bạn nhấn "Create A Deposit" để đầu tư
  • Bạn nhấn "Withdraw Funds" để rút tiền về ví điện tử của bạn
https://spey.ltd/r/?ahyip
 Hoặc bạn có thể vào mục "Deposits", bạn chọn gói lãi muốn đầu tư, nhập số tiền muốn đầu tư và nhấn "Create A Deposit".
https://spey.ltd/r/?ahyip

Nhấn tiếp "OK"

https://spey.ltd/r/?ahyip

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào Spey LTD để rút lãi về hằng ngày.

Proof [Bằng chứng thanh toán] 21/06/1987


https://spey.ltd/r/?ahyip

https://spey.ltd/r/?ahyip

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.


0 Post a Comment: