Saturday, July 22, 2017

Segwit đang đến gần, Max Keiser đảm bảo giá Bitcoin sẽ lên gấp đôi mức $2,750 hiện tại

Segwit đang đến gần, Max Keiser đảm bảo giá Bitcoin sẽ lên gấp đôi mức $2,750 hiện tại

Với khả năng nhóm phát triển Bitcoin Core sẽ kích hoạt Segregated Witness (SegWit), Max Keiser, giám đốc của RT’s Keiser Report, dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt mức 5.000 USD.
Vào ngày 16 tháng 7, những bước đầu của BIP 91 đã được đáp ứng và 5 ngày sau đó, BIP đã hoàn toàn bị khóa bởi các thợ mỏ. Đề xuất cải tiến Bitcoin BIP 91 là một giải pháp đã được xác nhận bởi cộng đồng khai thác mỏ để tránh chia tách chain và tạo ra một Bitcoin thứ cấp.


Trước khi khóa BIP 91, giá Bitcoin đã hồi phục từ $ 1,850 đến $ 2,300, khi ngưỡng kích hoạt 80% hash rate đã được đáp ứng. Với việc BIP 91 đã được khoá mục tiêu vào ngày 21 tháng 7, giá Bitcoin đã tăng từ 2.300 USD lên 2.750 USD, chốt lại quá trình tăng giá đáng kinh ngạc là 910 đô la chỉ trong thời gian 5 ngày.
“Giá Bitcoin đã tăng từ 1.850 USD lên 2.760 USD, lên 910 USD, trong thời hạn 5 ngày vì ngưỡng kích hoạt BIP 91 được đáp ứng và đã được khóa mục tiêu.”

Vậy là giá Bitcoin sẽ đạt 5.000 đô la?

Trước đây, Keiser từng tiết lộ mục tiêu $5,000 cho 1 Bitcoin khi đà tăng của Bitcoin được duy trì trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi cuộc tranh luận về quy mô trở nên bế tắc kéo dài, một số nhà đầu tư và traders bắt đầu mất lòng tin vào khả năng của Bitcoin.
Khi BIP 91 nhận được nhiều sự hỗ trợ và kích hoạt SegWit đang đến gần, Keiser cho rằng mục tiêu 5.000 USD của ông cũng trở nên khả thi hơn.
Keiser cho biết thêm:
“Mục tiêu $ 5,000 cho Bitcoin vẫn còn đó vì đứa con tuyệt vời của Satoshi vẫn có khả năng ảnh hưởng đến hàng triệu người”.
Cộng đồng Bitcoin và ngành công nghiệp đang đưa ra những dự đoán về sự kích hoạt của SegWit, vì nó được cho rằng sẽ tối ưu hóa các khối Bitcoin 75% và giảm đáng kể phí giao dịch Bitcoin.

Những nghi ngờ

Tuy nhiên, theo Aaron Van Wirdum, chuyên gia về Bitcoin đã nhấn mạnh, việc BIP 91 được khoá mục tiêu không nhất thiết là một lời đảm bảo cho SegWit. Với ưu tiên là duy trì tỷ lệ hash rate cho BIP 91 các, thợ mỏ cũng phải báo hiệu “bit 1” trong khối của họ để kích hoạt SegWit.
Nhưng dù gì thì cộng đồng cũng đang trở nên lạc quan hơn về việc kích hoạt SegWit sau khi Antpool – hội thợ đào lớn nhất thế giới – bắt đầu phát tín hiệu “bit 1” trong khối của họ.
Nhà phát triển Bitcoin Core Peter Todd đã đề cập đến một quan điểm tương tự như Wirdum trong một tuyên bố:
Có khả năng phần lớn các thợ mỏ sẽ đòi thương lượng lại về BIP 91, không kích hoạt SegWit nữa, và bỏ đi mà không gây ra bất kỳ hậu quả lâu dài nào bởi vì những khối BIP 91 không hợp lệ mà họ sản xuất vẫn sẽ được chấp nhận bởi đa số các đại lí Bitcoin .
Tuy nhiên, nếu tất cả mọi thứ được tiến hành theo kế hoạch và SegWit được kích hoạt, mục tiêu giá của Keiser là 5.000 USD sẽ trở nên có nhiều khả năng hơn.
Nguồn: CoinTelegraph

0 Post a Comment: