Saturday, October 1, 2016

[SCAM] Review Carismo - Lãi từ 0.158% hằng giờ [3.8% hằng ngày] - Thanh toán tức thì - Hoàn vốn đầu tư - Chế độ Reinvest

[SCAM] Review Carismo - Lãi từ 0.158% hằng giờ [3.8% hằng ngày] - Thanh toán tức thì - Hoàn vốn đầu tư - Chế độ Reinvest

12.10.2017 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
Rút 0.002 BTC vẫn thanh toán, không rút nhiều hơn sẽ bị pending, anh em cân nhắc rút để gỡ được đồng nào hay đồng đó

Carismo khá hấp dẫn từ cách thiết kế, trình bày cho đến gói lãi nên đã tạo một ấn tượng khá đặc biệt cho Tekzoom. Với thể loại site này Tekzoom khá tâm đắc và chắc chắn sẽ chiến mạnh ngay từ lúc đầu bởi theo kinh nghiệm của Tekzoom thì site này chạy sẽ được khá lâu. Đặc biệt site cho rút vốn nên đây cũng là site thuộc thể loại chiến nhanh, để đảm bảo an toàn anh em chiến 7 - 10 ngày rồi rút, ai mạnh dạn hơn thì tuỳ từng tình hình mà rút khi hợp lý.


Đăng ký tài khoản đầu tư : Carismo

Đặc điểm của Carismo
- Ra mắt : 25/08/2017
- Chấp nhận thanh toán qua : BitCoin [BTC]
- Đầu tư tối thiểu : 0.005 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.0005 BTC
- Thanh toán : Instant - Thanh toán tức thì
- Có chế độ lãi gộp
- Hoàn vốn đầu tư : Có, sau 24h đầu tư bạn có thể rút vốn với phí 5%

Các gói lãi của Carismo
Lãi dao động hằng ngày tuy nhiên mức lãi không thấp hơn 3.6% hằng ngày.
https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131


Hướng dẫn đầu tư với Carismo

Đăng ký tài khoản đầu tư : Carismo

Để đăng ký tài khoản bạn nhấn vào "Register", điền địa chỉ email của bạn vào vào và nhấn "Register a new account".

https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131

Vào mail của bạn để nhận link kích hoạt tài khoản.
https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131
Sau khi nhấn link kích hoạt tài khoản bạn tiếp tục nhập ví BTC của bạn, nhập PIN CODE [4 số] do bạn tự chọn [Bạn phải ghi nhớ mã PIN CODE này], nhập mật khẩu và nhấn "Register". Quá trình đăng ký tài khoản đến đây hoàn thành.

https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131


Để đầu tư bạn vào "Deposit control", tại mục "Create new deposit" bạn có thể chỉnh chế độ Compounding [Tái đầu tư] là bao nhiêu phần trăm trước, rồi nhấn "Save" để lưu lại trước khi đầu tư. Để đầu tư bạn chọn số BTC muốn đầu tư, chọn cổng BTC và nhấn "Deposit".

https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131

Bạn sẽ nhận được thông tin ví BTC của Carismo để bạn chuyển BTC đầu tư vào. Quá trình chuyển BTC đầu tư có thể mất 15 phút - 24h.

https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là thường xuyên vào Carismo để rút lãi về.

Hướng dẫn rút vốn tại Carismo
Bạn vào "Deposit control", kéo xuống mục "Release deposit", bạn nhập số BTC muốn rút vốn hoặc nhấn "Release all" để rút hết khoản tiền đã đầu tư, nhập mã PIN CODE và nhấn "Release Funds". Tiền đầu tư sẽ bị trừ 5% phí rút vốn và được trả về số dư tài khoản của bạn. Từ đây bạn có thể rút tiền về.


https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131

Proof [Bằng chứng thanh toán] 26/08/2017

https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131

https://www.carismo.biz/affiliate/CM1247131


Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.


0 Post a Comment: