Saturday, October 1, 2016

[SCAM] Review ChestWallet - Lãi từ 0.11% hằng giờ [2.64% hằng ngày] - Có lãi gộp - Cho rút vốn - Thanh toán tức thì - Đầu tư tối thiểu 0.005 BTC

[SCAM] Review ChestWallet - Lãi từ 0.11% hằng giờ [2.64% hằng ngày] - Có lãi gộp - Cho rút vốn - Thanh toán tức thì - Đầu tư tối thiểu 0.005 BTC

28.08.2017 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN


ChestWallet hoạt động từ 27/06/2017 nhưng đến ngày 02/08/2017 thì ChestWallet thay đổi thiết kế và thay đổi gói lãi cho phù hợp. Với gói lãi trả theo giờ và có thể rút vốn sau 24h đầu tư thì ChestWallet sẽ là một cơ hội tăng nhanh vốn cho bạn ngay lúc này. Site có bảo mật Green Bar SSL cũng là một lợi thế, thêm vào đó lại có Support Chat Online hỗ trợ thành viên thì ChestWallet đáng để chiến nhanh ngay lúc này!Đăng ký tài khoản đầu tư : ChestWallet

Đặc điểm của ChestWallet
- Ra mắt : 27/06/2017 nhưng chính thức chạy phiên bản chính thức ngày 02/08/2017.
- Chấp nhận thanh toán qua : BitCoin [BTC].
- Đầu tư tối thiểu : 0.005 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.002 BTC
- Thanh toán : Instant - Thanh toán tức thì
- Có lãi gộp : Coupound
- Lãi trả : 7 ngày/tuần
- Hoàn vốn đầu tư : Có, sau khi đầu tư được 24h bạn có thể rút vốn với phí 5%

Các gói lãi của ChestWallet
  • Lãi 0.11% hằng giờ [2.64% hằng ngày] - Đầu tư từ 0.005 BTC - 5 BTC
  • Lãi 0.13% hằng giờ [3.12% hằng ngày] - Đầu tư từ 5.001 BTC - 10 BTC
  • Lãi 0.17% hằng giờ [4.08% hằng ngày] - Đầu tư từ 10.001 BTC - 500 BTC
https://chestwallet.com/ref/ahyip

Hướng dẫn đầu tư với ChestWallet

Đăng ký tài khoản đầu tư : ChestWallet

Lưu ý : Khi đăng ký bạn nhập mã PIN CODE 6 số do bạn tự chọn, bạn phải nhớ kỹ mã PIN CODE đó.

Ngay khi đăng nhập tài khoản đầu tư bạn vào ngay "Edit Profile" và kéo xuống phía dưới để nhập ví BTC của bạn, nhập PIN CODE và nhấn "Update" để lưu lại thông tin thanh toán.

https://chestwallet.com/ref/ahyip
https://chestwallet.com/ref/ahyip

Để đầu tư bạn nhấn "New Deposit", chọn gói lãi, nhập số tiền muốn đầu tư, chọn "Coupounding" [Lãi gộp] và nhấn "Proceed".

https://chestwallet.com/ref/ahyip

Nhấn tiếp "Process".

https://chestwallet.com/ref/ahyip

Bạn sẽ nhận được thông tin ví BTC của ChestWallet để bạn chuyển tiền đầu tư vào. Quá trình chuyển tiền có thể mất 15 phút - 24h.

https://chestwallet.com/ref/ahyip

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày hoặc thậm chí hằng giờ vào ChestWallet để rút lãi về.

Hướng dẫn rút vốn tại ChestWallet
Để rút vốn bạn vào "Deposits", click vào đơn hàng tại cột "Id".
https://chestwallet.com/ref/ahyip

Nhấn "Withdraw Principal" thì ngay lập tức tiền được trả về số dư tài khoản của bạn và bạn có thể rút về ví tiền của bạn ngay tức thì. Lưu ý : Phí rút vốn là 5%.

https://chestwallet.com/ref/ahyip

Proof [Bằng chứng thanh toán] 04/08/2017

https://chestwallet.com/ref/ahyip

https://chestwallet.com/ref/ahyip

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.

0 Post a Comment: