Monday, September 25, 2017

[SCAM] Review LoanBit - Dự án cho vay của công ty Úc - Lãi từ 2% hằng ngày - Thanh toán tức thì - Hoàn vốn đầu tư

[SCAM] Review LoanBit - Dự án cho vay của công ty Úc - Lãi từ 2% hằng ngày - Thanh toán tức thì - Hoàn vốn đầu tư

06.11.2017 - SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

LoanBit là một dự án đầu tư của công ty cho vay tài chính LoanBit Proprietary Limited tại Autralia [Úc]. LoanBit có bộ nhận diện quốc gia và bảo mật mạnh mẽ bằng Green Bar SSL, LoanBit cũng có những gói lãi ngắn hạn phù hợp với tất cả những người đầu tư. Tekzoom khá ấn tượng với LoanBit và có cái nhìn tươi sáng khi đầu tư tại LoanBit.Đăng ký tài khoản đầu tư : LoanBit

Đặc điểm của LoanBit
- Ra mắt : 12/09/2017
- Chấp nhận thanh toán duy nhất qua : BitCoin [BTC].
- Đầu tư tối thiểu : 0.01 BTC
- Thanh toán tối thiểu : 0.001 BTC
- Thanh toán : Instant - Thanh toán tức thì
- Lãi trả : 7 ngày/tuần
- Thưởng giới thiệu 3 cấp : 4% - 2% - 1%
- Phí thanh toán : 3%
- Hoàn vốn đầu tư : Có, khi hết chu kỳ lãi.

Các gói lãi của LoanBit
  • Lãi 2.0% hằng ngày cho 7 ngày. Hoàn vốn sau 7 ngày. ROI 114%. Đầu tư từ 0.01 - 0.29 BTC 
  • Lãi 2.5% hằng ngày cho 14 ngày. Hoàn vốn sau 14 ngày. ROI 135%. Đầu tư từ 0.3 - 14.99 BTC
  • Lãi 3.0% hằng ngày cho 21 ngày. Hoàn vốn sau 21 ngày. ROI 163%. Đầu tư từ 15 - 49.99 BTC
  • Lãi 4.0% hằng ngày cho 28 ngày. Hoàn vốn sau 28 ngày. ROI 212%. Đầu tư từ 50 BTC
https://loanbit.net/?ref=LB37795331
 
Hướng dẫn đầu tư với LoanBit

Đăng ký tài khoản đầu tư : LoanBit

Để đăng ký tài khoản bạn nhấn vào biểu tượng đăng ký như trên hình, bạn điền địa chỉ email của bạn, nhập mã capcha và nhấn "Create your account now".

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

Sau đó bạn vào email của bạn kiểm tra sẽ có thông tin tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của bạn.

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

Để đăng nhập bạn nhấn vào biểu tượng đăng nhập như hình dưới, bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu bạn đã nhận được ở email của bạn và nhấn "Login" để đăng nhập.

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

Ngay khi đăng nhập tài khoản bạn vào ngay "My Profile", bạn có thể đổi mật khẩu mới của bạn tại đây, bạn nhập địa chỉ ví BTC của bạn và nhấn "Update".

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

Bạn sẽ nhận được mã kỹ tự xác nhận việc nhập địa chỉ ví BTC tại email của bạn, bạn copy mã ký tự đó và dán vào mục "Your confirmation code" và nhấn "Confirm".

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

Để đầu tư bạn nhấn "Lend Bitcoins", chọn gói lãi muốn đầu tư, nhập số BTC muốn đầu tư tương ứng với gói lãi bạn chọn, chọn cổng thanh toán BTC và nhấn "Spend".

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

Bạn sẽ nhận được chính xác địa chỉ ví BTC của LoanBit để bạn gửi tiền đầu tư vào. Sau khi từ ví BTC của bạn gửi BTC đến địa chỉ ví của LoanBit xong bạn nhấn vào "I have sent Bitcoins". Quá trình nạp BTC có thể mất 15 phút - 24h.

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào LoanBit để rút lãi về hằng ngày.

Proof [Bằng chứng thanh toán] 25/09/2017

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

https://loanbit.net/?ref=LB37795331

Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn


0 Post a Comment: