Wednesday, June 6, 2018

Airdrop TOS - Nhận 1000 TOS - Kết thúc 28/06/2018

Airdrop TOS - Nhận 1000 TOS - Kết thúc 28/06/2018

Coin TOS tổng cung là 1 tỷ TOS và chỉ bán 30% ICO phần còn lại sẽ phát miễn phí để phát triển cộng đồng. Đội Dev bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản.Cách thức nhận 1000 TOS như sau:
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và Nhập mã 2339268 vào mục Invitation code để nhận thêm 300 TOS


Đăng ký sẽ hết hạn vào ngày 28/06. và Token TOS sẽ được gửi vào Ví ETH wallet vào sau ngày 28/06/20180 Post a Comment: