Saturday, June 23, 2018

[SCAM] Review Coinerbtc LTD - Lãi 4.5% hằng ngày cho 35 ngày - Thanh toán tức thì

[SCAM] Review Coinerbtc LTD - Lãi 4.5% hằng ngày cho 35 ngày - Thanh toán tức thì

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN

Coinerbtc là một site đầu tư tuyệt vời để chúng ta gia tăng số BTC lúc này, trong khi giá btc đang giảm thì việc gia tăng BTC lúc này là cần thiết để đợi giá lên. Coinerbtc có đầy đủ tố chất để đầu tư ngay lúc này : Green Bar SSL, chỉ chấp nhận đầu tư BTC, thanh toán tức thì,..Chiến ngay thôi!Đăng ký tài khoản đầu tư : Coinerbtc

1. Đặc điểm của Coinerbtc
  • Ra mắt : 22/06/2018
  • Chấp nhận thanh toán qua : BTC.
  • Đầu tư tối thiểu : 0.005 BTC
  • Thanh toán tối thiểu : 0.001 BTC.
  • Thanh toán : Instant - Thanh toán tức thì
  • Một gói lãi duy nhất : 4.5% hằng ngày cho 35 ngày. ROI 157.5% [NET 57.5%]
2. Hướng dẫn đầu tư với Coinerbtc

Đăng ký tài khoản đầu tư : Coinerbtc

Ngay khi đăng nhập tài khoản bạn vào "Withdraw", tại "Account info" bạn chọn "not set"

https://coinerbtc.io/?ref=hyipradar

Nhập địa chỉ ví BTC của bạn, nhập mật khẩu tài khoản và nhấn "Save" để lưu lại thông tin ví BTC của bạn.

https://coinerbtc.io/?ref=hyipradar

Để đầu tư bạn nhấn "Deposit", nhập số BTC muốn đầu tư, chọn "Pay with your Bitcoin wallet" và nhấn "Deposit".

https://coinerbtc.io/?ref=hyipradar

Bạn sẽ nhận được ví BTC của Coinerbtc để bạn chuyển btc đầu tư vào. Quá trình nạp BTC có thể mất 15 phút - 24h.

https://coinerbtc.io/?ref=hyipradar

Quá trình đầu tư đến đây hoàn thành, nhiệm vụ của bạn là hằng ngày vào Coinerbtc để rút lãi về.

3. Proof [Bằng chứng thanh toán] 23/06/2018

https://coinerbtc.io/?ref=hyipradar

https://coinerbtc.io/?ref=hyipradarLưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn


0 Post a Comment: