Sunday, July 1, 2018

[AirDrop] Nhận miễn phí 100 CET từ sàn giao dịch CoinEx

[AirDrop] Nhận miễn phí 100 CET từ sàn giao dịch CoinEx

Nhận 100 CET ~ 5.63 USD tiền tươi (Chỉ mất vài phút) từ sàn CoinEx cho mỗi 1 tài khoản.  • Bước 1 : Đăng Ký Tài Khoản Sàn : CoinEX
  • Bước 2 : Xác minh tài khoản
  • Bước 3 : Nhận token CET bán qua BCH để rút với mức phí = 0 Or hold chờ tăng giá
https://www.coinex.com/account/signup?refer_code=8cmev

  • Bước 4 : Rút BCH về ví cá nhân
Chú ý : Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 04/07/2018, KYC chưa đầy 5 phút nhận ngay 100 CET

0 Post a Comment: