Wednesday, July 4, 2018

[AirDrop] Nhận miễn phí 165 Token HELC - Coin sàn CoinSeason của CANADA

[AirDrop] Nhận miễn phí 165 Token HELC - Coin sàn CoinSeason của CANADA

Hôm nay Tekzoom sẽ giới thiệu các bạn nhận miễn phí 165 HELC từ coin sàn của CANADA [CoinSeason]


 Để nhận 165 HELC các bạn tiến hành các bước sau :

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản tại : CoinSeason
  • Bước 2 : Sau khi đăng ký xong vào mail nhấn link kích hoạt tài khoản

https://www.coinseason.com/register?invite_code=278523
  • Bước 3 : Đăng nhập, vào "AirDrop", mục "CLAIM" nhấn "CLAIM" bạn sẽ nhận được 165 HELC.

https://www.coinseason.com/register?invite_code=278523

  • Bước 4 : Giới thiệu thêm bạn bè tham gia nhận Token HELC đế nhận thêm 66 HELC bằng cách nhấn vào "Invite", copy code giới thiệu hoặc copy link giới thiệu để mời người khác đăng ký.

https://www.coinseason.com/register?invite_code=278523

Nhanh chân đăng ký nhận token HELC ngay trước khi chương trình tặng Coin kết thúc.


0 Post a Comment: