Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Shareinternetdata là dự án ICO huy động vốn cho việc chia sẻ dữ liệu Internet. Hiện tại Shareinternetdata đang có chương trình tặng thưởng 20 SIDT cho thành viên đăng ký tài khoản và hoàn thành một số nhiệm vụ.Cách nhận 20 token SIDT từ dự án ICO Shareinternetdata :
Ngay khi đăng ký tài khoản xong bạn đã nhận được 5 SIDT
  • Bước 2 : vào email nhấn link kích hoạt tài khoản [verify email]
Sau khi nhấn link kích hoạt tài khoản xong bạn lại tiếp tục nhận được 5 SIDT

https://shareinternetdata.io/?bounty=XGE5AYZ9C#whitelist

  • Bước 3 : Hoàn thành cập nhật thông tin cá nhân và tiếp tục bạn nhận được thêm 5 SIDT
Vào "Your profile" để cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của bạn.

https://shareinternetdata.io/?bounty=XGE5AYZ9C#whitelist

  • Bước 4 : Tham gia nhóm telegram của  Shareinternetdata để nhận thêm 5 SIDT
Vào "Bounty & Referral", nhấn "Join us on Telegram".

https://shareinternetdata.io/?bounty=XGE5AYZ9C#whitelist

==> Qua 4 bước trên bạn đã nhận được 20 SIDT rồi đó.
  • Bước 5 : Nhận thêm 50 SIDT cho mỗi thành viên đăng ký dưới link giới thiệu của bạn.
Để gia tăng số SIDT bạn cần tuyển thêm người tham gia theo link giới thiệu của bạn bằng cách nhấn vào "Bounty & referral", bạn sẽ thấy link giới thiệu của bạn.

https://shareinternetdata.io/?bounty=XGE5AYZ9C#whitelist

  • Bước 6 : Gia tăng số SIDT khi tham gia mua coin SIDT thông qua kế hoạch mở bán ICO [Mục này giành cho nhà đầu tư ].
Bạn nào muốn đầu tư ICO thì có thể chọn mục "Buy SID tokens".

https://shareinternetdata.io/?bounty=XGE5AYZ9C#whitelist

 

Post a Comment Blogger

 
Top