Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
ETHMark là một dự án ICO đang bán Token EMTC với giá hiện tại là 1 EMTC = 0.1$ từ 24/05 - 30/07/2018. Hiện tại với mỗi thành viên tham gia ETHMark sẽ nhận được miễn phí 30 EMTC. Anh em tranh thủ đăng ký để kiếm EMTC và đợi coin lên sàn giá trị sẽ rất bất ngờ nếu có thể.


Cách để nhận 30 EMTC
  • Bước 1 : Đăng ký 1 tài khoản : ETHMark
  • Bước 2 : Vào mail nhấn link kích hoạt tài khoản
https://www.ethmark.co/4KxC9D

Ngay khi đăng nhập bạn sẽ thấy bạn đã có 30 EMTC miễn phí

https://www.ethmark.co/4KxC9D

Hãy giới thiệu thêm bạn bè tham gia để nhận thêm EMTC token, bạn cũng có thể gia tăng EMTC token bằng cách mua EMTC nếu bạn thấy EMTC có tiềm năng

https://www.ethmark.co/4KxC9D

Post a Comment Blogger

 
Top