Friday, July 6, 2018

Cyrix.org - Hệ thống không rõ ràng, nguy cơ thua lỗ khi đầu tư - Đừng đầu tư

Cyrix.org - Hệ thống không rõ ràng, nguy cơ thua lỗ khi đầu tư - Đừng đầu tư

Cyrix.org với thiết kế sơ sài, support không hỗ trợ, thông tin không minh bạch, đây là một dự án khả năng đầu tư thua lỗ rất cao. Tekzoom cảnh báo anh em đầu tư không nên tham gia đầu tư tại Cyrix ngay lúc này. Cảnh báo bắt đầu từ ngày 06/07/2018!

0 Post a Comment: