Menu
scopemarkets.com
Buy banner here for $80/week - 19/Jun/2021
 
Buy banner here for $75/week
minexo.io
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
Ai đã tham gia Airdrop của Chainb thì nhanh chóng làm những bước sau để nhận Token nhé :

  • Bước 2: Đăng ký tài khoản trùng với email bạn đã đăng ký Airdrop trước đó [Mật khẩu bắt buộc phải có 1 chữ in hoa nhé]
  • Bước 3: Nhấn link kích hoạt email.

https://www.chainb.io/signup?referral_id=76511441&fbclid=IwAR3PVopldA573Cyh_y5Y8B_Lg82L3QsvKOLqujx3s1z_P1hLDHb4QRZ4AII

  • Bước 4 : Vào tài khoản cá nhân xác nhận điện thoại

https://www.chainb.io/signup?referral_id=76511441&fbclid=IwAR3PVopldA573Cyh_y5Y8B_Lg82L3QsvKOLqujx3s1z_P1hLDHb4QRZ4AII

https://www.chainb.io/signup?referral_id=76511441

===> Xong thì đợi nhận token thôi [4/12]

Post a Comment Blogger

 
Top