Wednesday, November 21, 2018

Hướng dẫn xác thực ngay tài khoản tại Chainb để nhận Token miễn phí

Hướng dẫn xác thực ngay tài khoản tại Chainb để nhận Token miễn phí

Ai đã tham gia Airdrop của Chainb thì nhanh chóng làm những bước sau để nhận Token nhé :

  • Bước 2: Đăng ký tài khoản trùng với email bạn đã đăng ký Airdrop trước đó [Mật khẩu bắt buộc phải có 1 chữ in hoa nhé]
  • Bước 3: Nhấn link kích hoạt email.

https://www.chainb.io/signup?referral_id=76511441&fbclid=IwAR3PVopldA573Cyh_y5Y8B_Lg82L3QsvKOLqujx3s1z_P1hLDHb4QRZ4AII

  • Bước 4 : Vào tài khoản cá nhân xác nhận điện thoại

https://www.chainb.io/signup?referral_id=76511441&fbclid=IwAR3PVopldA573Cyh_y5Y8B_Lg82L3QsvKOLqujx3s1z_P1hLDHb4QRZ4AII

https://www.chainb.io/signup?referral_id=76511441

===> Xong thì đợi nhận token thôi [4/12]

0 Post a Comment: