Monday, November 26, 2018

[SCAM] Review Hyip WeenZee.com - Platfrom đầu tư lãi up 0.95% hằng ngày - Thanh toán Manual

[SCAM] Review Hyip WeenZee.com - Platfrom đầu tư lãi up 0.95% hằng ngày - Thanh toán Manual

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
WeenZee là một hình thức đầu tư dạng platfrom khá hấp dẫn, WeenZee ra mắt ngày 21/11/2018 với nhiều cổng nạp như : PerfectMoney, BTC, ETH, ETC, BCH, DASH, LTC, XRP, ZEC. Việc đầu tư vào WeenZee sẽ quy đổi mọi cổng nạp sang tiền tệ chung của WeenZee là WNZ, bạn có thể mua bán WNZ bằng các loại tiền như ở cổng nạp. WeenZee có chế độ hỗ trợ trực tuyến online và có hỗ trợ cả ngôn ngữ tiếng Việt.

  • Đầu tư tối thiểu : 30$
  • Thanh toán tối thiểu : 1$
  • Thanh toán : Sẽ có lúc thanh toán tức thì và có lúc thanh toán thủ công phụ thuộc vào tính bảo mật cũng như quá trình bảo trì định kỳ của WeenZee.
  • Cơ hội kiếm tiền với WeenZee rất lớn cho Leader với tiền thưởng từ tiền nạp và tiền lãi
Chi tiết xem video review bên dưới : 
0 Post a Comment: