Menu
bitcoloan.com
Buy banner here for $80/week - Avaliable now
 
Buy banner here for $75/week
tradeunos.com nessa.ai
Buy banner here for $75/week

Buy banner here for $40/week
hyipola.com
SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
WeenZee là một hình thức đầu tư dạng platfrom khá hấp dẫn, WeenZee ra mắt ngày 21/11/2018 với nhiều cổng nạp như : PerfectMoney, BTC, ETH, ETC, BCH, DASH, LTC, XRP, ZEC. Việc đầu tư vào WeenZee sẽ quy đổi mọi cổng nạp sang tiền tệ chung của WeenZee là WNZ, bạn có thể mua bán WNZ bằng các loại tiền như ở cổng nạp. WeenZee có chế độ hỗ trợ trực tuyến online và có hỗ trợ cả ngôn ngữ tiếng Việt.

  • Đầu tư tối thiểu : 30$
  • Thanh toán tối thiểu : 1$
  • Thanh toán : Sẽ có lúc thanh toán tức thì và có lúc thanh toán thủ công phụ thuộc vào tính bảo mật cũng như quá trình bảo trì định kỳ của WeenZee.
  • Cơ hội kiếm tiền với WeenZee rất lớn cho Leader với tiền thưởng từ tiền nạp và tiền lãi
Chi tiết xem video review bên dưới : 
Post a Comment Blogger

 
Top